sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

GNB podnosi nominał obligacji i rezygnuje z Catalyst

msd | 06 grudnia 2017
W odpowiedzi na wydaną w październiku rekomendację KNF Getin Noble Bank zwiększa jednostkową wartość nominalną podporządkowanych obligacji, które zamierza emitować w przyszłości, z 1 tys. zł do 400 tys. zł. Papiery trafią tylko do obrotu na rynku BondSpot.

Wart 750 mln zł program publicznych emisji podporządkowanych papierów dłużnych bank ustanowił jeszcze w lipcu, ale wciąż nie może w jego ramach plasować obligacji, ponieważ czeka na zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wniosek w tej sprawie trafił do nadzorcy 22 września i pewnie jeszcze chwilę będzie procedowany z uwagi na wprowadzane przez GNB zmiany.

Uchwalone zmiany w zakresie podniesienia wartości nominalnej do oczekiwanych przez KNF 400 tys. zł zatwierdzić musi jeszcze rada nadzorcza banku.

Zmiana nominału, to odpowiedź na oczekiwania Komisji, która chce ograniczyć inwestorom detalicznym dostęp do podporządkowanych obligacji na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Rekomendacja ta najbardziej uderza właśnie w GNB, który regularnie plasował tego rodzaju dług do inwestorów indywidualnych.

Dotychczas bank zrealizował pięć programów (z jednego nie korzystał) publicznych emisji podporządkowanych obligacji. Na koniec września w jego bilansie znajdowało się 2,7 mld zł tego rodzaju zobowiązań, z czego 1,4 mld zł to kwota zaliczana do kapitału Tier 2. Bez niej łączny współczynnik kapitałowy bankowej grupy wynosiłby zatem 12,44 proc. wobec wykazywanych na koniec września 16,06 proc. Poziom oczekiwany od GNB przez KNF, to natomiast 15,37 proc., a od przyszłego roku prawdopodobnie 15,845 proc. Osobną kwestią pozostaje jednak to, co stać się może ze współczynnikami kapitałowymi banku po podniesieniu wag ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych, za które już teraz GNB posiada spory domiar kapitałowy.

Interesującą zmianą, którą bank wprowadza do planowanego programu, jest także to, że nowe obligacje nie trafią na detaliczną część rynku Catalyst, a wyłącznie na rynek hurtowy BondSpot. Innymi słowy, podporządkowany dług GNB notowany ma być tylko na giełdzie niedostępnej dla inwestorów detalicznych. To także duża zmiana, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że dotychczas emisje banku trafiały głównie do portfeli inwestorów indywidualnych. Raczej z konieczności, bo zainteresowanie instytucji podporządkowanymi obligacjami banku przynoszącego straty, obciążonego wieloma ponadprzeciętnymi ryzykami i znajdującego się w programie naprawczym prawdopodobnie jest niewielkie.

Na Catalyst notowane są 42 serie obligacji GNB, z czego 40 to emisje podporządkowane. Najwyższe rentowności, na ogół w graniach 8-9 proc. brutto, oferują papiery zapadające w latach 2019-2021.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje