poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

GPW wyda 90 mln zł na własny system transakcyjny

msd | 03 lipca 2019
Jedną trzecią wydatków przewidzianych na prace badawczo-rozwojowe nad nową platformą transakcyjną pokryją środki z dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

GPW chce zastąpić platformę transakcyjną UTP (Universal Trading Platform), z której korzysta od 2013 r., własnym systemem. Przewidywane na ten cel wydatki to 90 mln zł, z czego 30,3 mln zł ma pochodzić z NCBiR.

Projekt, który dofinansuje NCBiR zatytułowano: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej platformy transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji”.

W kwietniu GPW informowała, że jej wniosek o dofinansowanie przez NCBiR spełnił wymagane kryteria. Wówczas jeszcze Giełda miała być jednak na etapie analiz, co do sposobu ewentualnego wdrożenia nowej platformy transakcyjnej (kupno nowego systemu, outsourcing lub budowa własnej platformy).

Na koniec marca grupa GPW miała 302,6 mln zł środków pieniężnych plus dodatkowe 361,7 mln zł krótkoterminowych aktywów finansowych (lokat powyżej trzech miesięcy i certyfikatów depozytowych).

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji GPW. Zmiennokuponowe papiery GPW0122 rynek wycenia z 2,24 proc. rentowności. Stałokuponowa seria GPW1022 notowana jest natomiast przy 2,48 proc. rentowności.

Łączna wartość obu wygasających w 2022 r. emisji to 245 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje