niedziela, 05 kwietnia 2020

Newsroom

Griffin Real Estate chce zmienić warunki marcowych obligacji

msd | 26 lutego 2020
Na 12 dni przed – już raz przesuniętym – terminem spłaty wartych 110 mln zł obligacji spółka chce kolejnych zmian w warunkach emisji.

Spółka celowa nieruchomościowego inwestora zwołała na 18 marca zgromadzenie obligatariuszy papierów dłużnych serii 3A, które mają wygasać 30 marca. Jak poinformowano, podczas zgromadzenia miałoby dojść do podjęcia uchwał „w sprawie zmian warunków emisji polegających na zmianie parametrów obligacji”. Pozostają domysły, że ponownie chodzi o przesunięcie terminu spłaty długu.

Warte 110 mln zł papiery pierwotnie miały wygasać 30 grudnia ubiegłego roku, ale niecałe trzy tygodnie wcześniej obligatariusze zgodzili się przesunąć spłatę do 30 marca. 

Papiery GFN0320 oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu hipotekami, poręczeniami i zastawami. Obligacjami tymi nie handlowano od kilkunastu miesięcy. Ich nominał to 100 tys. zł. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje