wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

Grupa CCC miała 2,1 mld zł przychodów w III kw. obrotowym

msd | 03 listopada 2021
Rekordowym obrotom obuwniczej grupy towarzyszyła poprawa marży brutto do 49,3 proc., ale i gwałtowny wzrost długu netto, wynika ze wstępnych szacunków.

W zakończonym 31 października III kwartale obrotowym CCC osiągnęło 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów wobec 2,05 mld zł kwartał wcześniej i 1,62 mld zł przed rokiem. Przy 1,02 mld zł zysku brutto ze sprzedaży grupa wykazała więc 49,3 proc. marży brutto wobec 47,5 proc. kwartał wcześniej i 44 proc. przed rokiem. 

„Wysoka dostępność towaru oraz odpowiedzialna polityka cenowa i rabatowa grupy przełożyły się na poprawę marży brutto (5,3 p.p. rdr). Spółka utrzymała także wysoką dyscyplinę kosztową - kontrolowany wzrost w tym obszarze wynikał głównie z dynamicznej ekspansji e-commerce (wzrost przychodów online o 49 proc. rdr) oraz szybkiego rozwoju sieci HalfPrice (otwarcie 13 salonów w Q3, zaawansowane prace dotyczące startu e-commerce), które mają charakter inwestycji w jeszcze lesze wyniki w przyszłości” – podało CCC w komunikacie prasowym.

Jak wynika ze wstępnych szacunków, na poziomie wyniku EBITDA obuwnicza grupa wykazała natomiast 226 mln zł zysku (11 proc. marży) wobec 231 mln zł kwartał wcześniej (11,3 proc.) oraz 146 mln zł przed rokiem (9,0 proc.).

W minionym kwartale stan środków pieniężnych na rachunkach grupy CCC wzrósł o 56 mln zł do 848 mln zł na koniec października. Lecz jej dług netto zwiększył się o ponad 0,6 mld zł do 1,6 mld zł, co tłumaczone jest między innymi wartą 360 mln zł bilateralną emisją obligacji dla PFR (w październiku należące do grupy eobuwie.pl uplasowało też obligacje na 500 mln zł dla SoftBanku, o czym CCC nie wspomina w komunikacie).

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji CCC o wartości 210 mln zł i terminie wykupu przesuniętym z tego roku do 2026 r. Wydłużeniu okresu ich spłaty towarzyszyło też wzmocnienie zabezpieczeń oraz podniesienie marży (z 1,3 do 4,5 pkt proc. ponad WIBOR). W środę rano papiery CCC0626 wyceniane są na 102,15 proc. nominału (4,86 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o CCC S.A.

 • PFR umorzy CCC 51 mln zł pożyczki

  16 grudnia 2021
  Polski Fundusz Rozwoju umorzy spółce zależnej CCC 51 mln zł z 71,3 mln zł pożyczonych jej we wrześniu tego roku.
  czytaj więcej
 • CCC chce potroić przychody do 2025 r.

  25 listopada 2021
  W ciągu najbliższych czterech lat obuwnicza grupa chce osiągnąć ponad 60-proc. udział segmentu e-commerce w przychodach i przeszło 12 proc. rentowności EBITDA. Zapowiada też poprawę zarządzania kapitałem obrotowym i wskazuje, że jednym ze źródeł finansowania nowej strategii mogą być obligacje.
  czytaj więcej
 • CCC z pozytywną perspektywą ratingu

  29 października 2021
  Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego CCC na pozytywną ze stabilnej. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie B+.
  czytaj więcej
 • CCC buduje wyższe oczekiwania

  14 października 2021
  Po zamknięciu długiego procesu refinansowania długów obuwnicza grupa może skupić się na maksymalizacji sprzedaży i marży. Jest zadowolona z obrotów w aktualnym kwartale i zapewnia o dobrym zatowarowaniu, mimo światowych problemów z łańcuchem dostaw. W listopadzie chce przedstawić nową strategię na kolejne lata.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • KGHM zaktualizował strategię

  17 stycznia 2022
  Miedziowa grupa celuje średnio w 10,2 proc. rentowności kapitału stałego (ROCE), wynika ze strategii do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.
  czytaj więcej
 • Grudniowa emisja Kruka debiutuje na Catalyst

  14 stycznia 2022
  Za uplasowane podczas publicznej oferty pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne windykator płaci WIBOR 3M plus 3,4 pkt proc., co daje 5,7 proc. rocznie w pierwszym trzymiesięcznym okresie odsetkowym.
  czytaj więcej
 • Kolejne obligacje Profbudu na Catalyst

  13 stycznia 2022
  Infinity, spółka stojąca na czele deweloperskiej grupy pod marką Profbud, wprowadziła do obrotu warte 11 mln zł papiery dłużne, które w ubiegłym roku uplasowała podczas oferty publicznej.
  czytaj więcej
 • Trzech inwestorów chce przejąć 66 proc. akcji Develii

  13 stycznia 2022
  Fundusz private equity Metric Capital Partners oraz dwaj Polscy przedsiębiorcy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 295,4 mln akcji Develii. Liczą na zwiększenie skali działalności dewelopera oraz „bardziej efektywne wykorzystanie bilansu spółki”.
  czytaj więcej