niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Grupa CCC miała 2,1 mld zł przychodów w III kw. obrotowym

msd | 03 listopada 2021
Rekordowym obrotom obuwniczej grupy towarzyszyła poprawa marży brutto do 49,3 proc., ale i gwałtowny wzrost długu netto, wynika ze wstępnych szacunków.

W zakończonym 31 października III kwartale obrotowym CCC osiągnęło 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów wobec 2,05 mld zł kwartał wcześniej i 1,62 mld zł przed rokiem. Przy 1,02 mld zł zysku brutto ze sprzedaży grupa wykazała więc 49,3 proc. marży brutto wobec 47,5 proc. kwartał wcześniej i 44 proc. przed rokiem. 

„Wysoka dostępność towaru oraz odpowiedzialna polityka cenowa i rabatowa grupy przełożyły się na poprawę marży brutto (5,3 p.p. rdr). Spółka utrzymała także wysoką dyscyplinę kosztową - kontrolowany wzrost w tym obszarze wynikał głównie z dynamicznej ekspansji e-commerce (wzrost przychodów online o 49 proc. rdr) oraz szybkiego rozwoju sieci HalfPrice (otwarcie 13 salonów w Q3, zaawansowane prace dotyczące startu e-commerce), które mają charakter inwestycji w jeszcze lesze wyniki w przyszłości” – podało CCC w komunikacie prasowym.

Jak wynika ze wstępnych szacunków, na poziomie wyniku EBITDA obuwnicza grupa wykazała natomiast 226 mln zł zysku (11 proc. marży) wobec 231 mln zł kwartał wcześniej (11,3 proc.) oraz 146 mln zł przed rokiem (9,0 proc.).

W minionym kwartale stan środków pieniężnych na rachunkach grupy CCC wzrósł o 56 mln zł do 848 mln zł na koniec października. Lecz jej dług netto zwiększył się o ponad 0,6 mld zł do 1,6 mld zł, co tłumaczone jest między innymi wartą 360 mln zł bilateralną emisją obligacji dla PFR (w październiku należące do grupy eobuwie.pl uplasowało też obligacje na 500 mln zł dla SoftBanku, o czym CCC nie wspomina w komunikacie).

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji CCC o wartości 210 mln zł i terminie wykupu przesuniętym z tego roku do 2026 r. Wydłużeniu okresu ich spłaty towarzyszyło też wzmocnienie zabezpieczeń oraz podniesienie marży (z 1,3 do 4,5 pkt proc. ponad WIBOR). W środę rano papiery CCC0626 wyceniane są na 102,15 proc. nominału (4,86 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst