czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Grupa PGE miała wstępnie 3,8 mld zł zysku EBITDA w II kw.

msd | 25 sierpnia 2022
Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, powtarzalny zysk EBITDA grupy PGE był jednak znacząco niższy i wyniósł 1,6 mld zł wobec 2,1 mld zł przed rokiem.

Jak wynika ze wstępnych szacunków, energetyczna grupa zanotowała w II kwartale ponad 20-proc. poprawę zysku netto i EBITDA, kolejno do 2,27 mld zł i 3,78 mld zł. Wyniki te w sposób istotny był jednak podbite wartą 2,16 mld zł niegotówkową zmianą wartości rezerwy rekultywacyjnej. Powtarzalna EBITDA grupy PGE wyniosła więc 1,62 mld zł i była o ponad 22 proc. niższa w stosunku do ubiegłego roku.

- Drugi kwartał bieżącego roku dobitnie obrazuje jak aktualna sytuacja rynkowa odbija się na wynikach spółki i dlaczego dzisiaj nie ma mowy o nadzwyczajnych zyskach energetyki. Systematycznie rosnące koszty paliw oraz uprawnień do emisji CO2 sprawiają, że w grupie PGE odnotowujemy straty na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentów energetyki konwencjonalnej oraz ciepłownictwa. Częściowo rekompensujemy je dzięki wyższym wynikom energetyki odnawialnej – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, cytowany w komunikacie.

Według wstępnych szacunków, powtarzalna EBITDA energetyki konwencjonalnej była kolejno 44 mln zł i 154 mln zł na minusie. W obszarze obrotu i dystrybucji grupa PGE osiągnęła natomiast odpowiednio 875 mln zł i 681 mln zł zysku EBITDA. W przypadku energetyki odnawialnej było to zaś 340 mln zł.

W II kwartale grupa poniosła 949 mln zł nakładów inwestycyjnych. Jej dług netto wyniósł około 2,38 mld zł wobec 4,2 mld zł kwartał wcześniej. Jak jednak zaznacza sama PGE, faktyczny poziom zadłużenia finansowego netto, tj. uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2, to około 12,8 mld zł (+1 mld zł kw./kw.).

Pełne sprawozdanie za I półrocze grupa PGE opublikuje 20 września.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji PGE z terminami wykupu w 2026 r. oraz 2029 r. i kolejno 1,2 oraz 1,4 pkt proc. marży ponad WIBOR. Sprzedający kwotują je odpowiednio na 100 oraz 97,42 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst