niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Grupe PGE obniżyła dług netto o ponad 6 mld zł w III kw.

msd | 16 listopada 2023
Według wstępnych szacunków, energetyczna grupa wypracowała prawie 2,5 mld zł zysku EBITDA w III kwartale. Mimo wysokich nakładów inwestycyjnych, jej dług netto spadł do 1,6 mld zł we wrześniu.

Raportowana przez grupę PGE EBITDA wzrosła o 28 proc. r/r do 2,46 mld zł, a powtarzalny wynik (bez zdarzeń jednorazowych) poprawił się o 5 proc. do 2,45 mld zł. Narastająco po dziewięciu miesiącach koncern miał więc łącznie 8,66 mld zł powtarzalnej EBITDA (+32 proc. r/r), w tym 3,27 mld zł z dystrybucji, 1,68 mld zł z energetyki konwencjonalnej oraz 1,36 mld zł z ciepłownictwa. Dodatkowe 836 mln zł pochodziło też z OZE, a nowy segment energetyki kolejowej dokładał do wyniku 625 mln zł. Sam obrót przyniósł zaś 421 mln zł zysku EBITDA za trzy kwartały (-74 proc. r/r).

Skonsolidowany zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej PGE podliczyła wstępnie na 953 mln zł w III kwartale (+46 proc. r/r). Po dziewięciu miesiącach wynosił więc on łącznie 3,03 mld zł, notując 23-proc. spadek w stosunku do ubiegłego roku.

W samym tylko III kwartale grupa PGE miała ponieść 2,68 mld zł nakładów inwestycyjnych (6,64 mld zł od początku roku), co jednak nie przeszkodziło jej w istotnym ograniczeniu długu netto. Od czerwca do września spadł on bowiem z 7,63 mld zł do 1,59 mld zł.

Ja jednak zastrzega PGE, ekonomiczny poziom zadłużenia grupy, tj. z przyszłymi płatnościami za uprawnienia do emisji CO2, wyniósł 18,51 mld zł wobec 19,25 mld zł w czerwcu.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji PGE z terminami spłaty w 2026 i 2029 r., za które spółka płaci kolejno 1,2 i 1,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Dłużne z nich kwotowane są w czwartek rano na 100,75/100,95 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst