niedziela, 26 września 2021

Newsroom

i2 Development dostał 55 mln zł kredytu

msd | 23 czerwca 2021
Pożyczone z Aion Banku środki deweloper zamierza przeznaczyć na spłatę dwóch serii obligacji oraz finansowanie bieżącej działalności.

Wśród celów, na które zostaną wykorzystane wpływy z wartej 55 mln zł umowy kredytowej, na pierwszym miejscu i2 Development wymienia spłatę obligacji serii H oraz J o łącznej wartości 34,2 mln zł. Pierwsza emisja to nienotowany dług o wartości 26 mln zł z terminem wykupu przypadającym we wrześniu tego roku. Seria J to zaś giełdowe papiery I2D0821 o wartości 8,2 mln zł i terminie spłaty w sierpniu.

„Uzyskanie kredytu nieodnawialnego dla spółki, pozwoli na istotne zmniejszenie kosztów odsetkowych oraz zmianę zapadalności zadłużenia finansowego grupy kapitałowej emitenta” – wyjaśnił i2 Development.

Jak podano, obok spłaty zadłużenia, wpływy z kredytu trafią mają także na finansowanie bieżącej działalności oraz nabywanie nieruchomości.

Spłata kapitału z wartego 55 mln zł zobowiązania wobec Aion Banku rozpocznie się na początku 2022 r. i potrwa cztery kolejne lata. Deweloper nie ujawnia wysokości marży kredytowej. Jak wskazano, zabezpieczeniem długu mają być hipoteki, oświadczenie i2 i jego spółek celowych o poddaniu się egzekucji, a także poręczenie udzielone przez te spółki.

Obligacje I2D0821 kwotowane są na 99,55/100,2 proc. nominału (bid/ask). Wygasające dwa lata później stałokuponowe papiery I2D0823 (6 proc. rocznie) sprzedający wycenia na 102,99 proc., co oznacza 4,41 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst