środa, 27 września 2023

Newsroom

i2 Development kupił własne obligacje za 0,4 mln zł

msd | 13 września 2019
Wrocławski deweloper skupił w czwartek wygasające niedługo własne papiery dłużne I2D1019 za 410 tys. zł. Większość z nich nabył poza Catalyst.

Transakcje zawarto w ramach skupu trwającego od połowy sierpnia do 13 września (dziś). Po czwartkowych operacjach łączna wartość nabytych w tym czasie przez i2 Development papierów wzrosła do 1,14 mln zł.

Wraz ze skupem części długu wartość wygasających 7 października obligacji I2D1019 zmniejszyła się do 8,86 mln zł.

Podobny skup deweloper przeprowadził także w czerwcu w odniesieniu do części wygasających wówczas papierów I2D0719.

Na koniec czerwca grupa i2 miała 38,4 mln zł środków pieniężnych, z czego jednak większość (27,8 mln zł) była zablokowana na rachunkach powierniczych. Tymczasem wartość samych zobowiązań odsetkowych wymagalnych w ciągu 12 miesięcy podliczono wówczas na 81,5 mln zł. W lipcu, czyli już po dniu bilansowym, spółka spłaciła obligacje na 8,5 mln zł.

Wygasające w październiku obligacje I2D1019 wyceniane są na 100 proc. nominału. Jedynym kupującym jest prawdopodobnie sama spółka. Dwie inne nieobjęte skupem serie I2D0220 oraz I2D1220 wyceniane są zaś w okolicach 98-98,5 proc. nominału.

Oprócz lutowym wykupem na 15 mln zł deweloper będzie miał też do spłaty w styczniu nienotowane na Catalyst obligacje o wartości 30 mln zł.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bocian przesunął o miesiąc wykup obligacji

  27 września 2023
  Spółka Everest Capital, która pozyskuje finansowanie dla pożyczkowej grupy, przełożyła na październik wykup nienotowanych papierów o wartości 10 mln zł.
  czytaj więcej
 • GPW zawiesi akcje MCI Capital

  27 września 2023
  Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
  czytaj więcej
 • PGE mocniej zadłużone

  27 września 2023
  Pomimo osiągnięcia prawie 7,2 mld zł cash flow operacyjnego i poprawy sytuacji pieniężnej w II kwartale, dług netto energetycznej grupy ponownie wzrósł.
  czytaj więcej
 • Archicom pozyska 220 mln zł z emisji akcji

  27 września 2023
  Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, wpływy pozyskane z dokapitlaizowania trafić mają na zakup gruntów, co może przybliżyć dewelopera do szybszego osiągnięcia średnioterminowego celu - sprzedaży około 4 tys. mieszkań rocznie.
  czytaj więcej