niedziela, 29 marca 2020

Newsroom

i2 Development kupił własne obligacje za 0,4 mln zł

msd | 13 września 2019
Wrocławski deweloper skupił w czwartek wygasające niedługo własne papiery dłużne I2D1019 za 410 tys. zł. Większość z nich nabył poza Catalyst.

Transakcje zawarto w ramach skupu trwającego od połowy sierpnia do 13 września (dziś). Po czwartkowych operacjach łączna wartość nabytych w tym czasie przez i2 Development papierów wzrosła do 1,14 mln zł.

Wraz ze skupem części długu wartość wygasających 7 października obligacji I2D1019 zmniejszyła się do 8,86 mln zł.

Podobny skup deweloper przeprowadził także w czerwcu w odniesieniu do części wygasających wówczas papierów I2D0719.

Na koniec czerwca grupa i2 miała 38,4 mln zł środków pieniężnych, z czego jednak większość (27,8 mln zł) była zablokowana na rachunkach powierniczych. Tymczasem wartość samych zobowiązań odsetkowych wymagalnych w ciągu 12 miesięcy podliczono wówczas na 81,5 mln zł. W lipcu, czyli już po dniu bilansowym, spółka spłaciła obligacje na 8,5 mln zł.

Wygasające w październiku obligacje I2D1019 wyceniane są na 100 proc. nominału. Jedynym kupującym jest prawdopodobnie sama spółka. Dwie inne nieobjęte skupem serie I2D0220 oraz I2D1220 wyceniane są zaś w okolicach 98-98,5 proc. nominału.

Oprócz lutowym wykupem na 15 mln zł deweloper będzie miał też do spłaty w styczniu nienotowane na Catalyst obligacje o wartości 30 mln zł.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Spadek wskaźników płynności Marvipolu

  27 marca 2020
  Z powodu wzrostu krótkoterminowych zobowiązań, szczególnie wynikających z obligacji, deweloperska grupa zakończyła 2019 r. z najniższymi wskaźnikami płynności od czasu podziału. Poprawę przynieść mógł dopiero początek 2020 r.
  czytaj więcej
 • Arctic Paper znów musiało negocjować kowenanty z bankami

  27 marca 2020
  Jak wynika ze sprawozdania finansowego producenta papieru, na koniec 2019 r. ponownie naruszył on bankowe kowenanty, tym razem między innymi z powodu nadmiernych nakładów inwestycyjnych. Niedawno ustalono jednak, że banki nie skorzystają ze swoich uprawnień.
  czytaj więcej
 • PCC Exol poprawił zdolność do obsługi zadłużenia

  27 marca 2020
  Spadek długu netto przy poprawie wyników pozwolił chemicznej grupie na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA do najniższego poziomu od czasu debiutu na GPW. Płynności pomogło lutowe refinansowanie obligacji, przeprowadzone tuż przed wybuchem epidemii, która zastała grupę w szczególnie niekomfortowym momencie – sezonowo ujemnego cash flow operacyjnego.
  czytaj więcej
 • Obniżka stóp może kosztować Aliora do 140 mln zł rocznie

  27 marca 2020
  Informując o negatywnym wpływie wpływie decyzji RPP na wyniki bank zapewnił jednocześnie o „bezpiecznych poziomach” wskaźników płynności i zwiększeniu bufora kapitałowego.
  czytaj więcej

Emisje