środa, 29 maja 2024

Newsroom

i2 Development pozyskał 30 mln zł

msd | 27 września 2018
Wrocławski deweloper uplasował trzyletnie papiery dłużne serii H. Emisję w całości objął jeden inwestor.

Oprocentowanie obligacji ustalane jest w oparciu o WIBOR 3M i marżę, której wysokości jednak nie ujawniono. Dług zabezpieczono oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz umową podporządkowania zobowiązań na rzecz administratora zabezpieczeń wynikających z pożyczek udzielonych spółkom z grupy kapitałowej emitenta przez podmioty powiązane z głównym akcjonariuszem. 

Środki finansowe pozyskane przez spółkę z emisji obligacji zostaną w całości wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej grupy kapitałowej emitenta, w tym na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy kapitałowej emitenta – poinformowało i2 Development.

Na początku ubiegłego tygodnia deweloper dokonał też warunkowego przydziału 2,5-letnich zabezpieczonych hipotecznie obligacji na 9 mln zł. Oferta miała charakter prywatny.

Od maja i2 Development może prowadzić też publiczne emisje obligacji na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu dla programu o wartości 100 mln zł. Do tej pory spółka zdecydowała się tylko na jedną ofertę, z której pozyskała 15,05 mln zł wobec proponowanych 20 mln zł. Za 2,5-letnie papiery i2 Development oferowało w czerwcu WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży, ale przy braku zabezpieczenia.

Publiczna emisja z czerwca trafiła na Catalyst na początku sierpnia i wciąż nią jeszcze nie handlowano. Trzy inne serie z krótszymi terminami spłaty wyceniane są na 99-100 proc. nominału.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje