wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

i2 Development uzupełnił warunki trwającej oferty o opcję call

msd | 07 czerwca 2018
Do warunków publicznej oferty 2,5-letnich obligacji deweloper dołączył opcję przedterminowego wykupu, z której będzie mógł skorzystać najwcześniej po 12 miesiącach od emisji.

Pozostałe warunki wartej 20 mln zł oferty nie ulegają zmianie. Są to więc niezabezpieczone papiery dłużne, za które wrocławska spółka zobowiązuje się płacić WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.

Z dodanej do warunków emisji opcji wcześniejszej spłaty deweloper będzie mógł skorzystać w dniach płatności odsetek, ale najwcześniej na koniec czwartego okresu. Spółka musiałaby wypłacić obligatariuszom wówczas 0,75 proc. premii, która co pół roku będzie spadać o 0,25 pkt proc.

Publiczna oferta obligacji i2 Development trwa do 22 czerwca, tydzień później nastąpi przydział długu na rzecz inwestorów. Oferta może też zostać skrócona, jeśli popyt wyczerpie dostępną pulę proponowanych papierów. Zapisy przyjmowane są od 25 tys. zł i składać je można w Michael/Ström Domu Maklerskim.

Warte do 20 mln zł obligacje serii F są oferowane w ramach wartego do 100 mln zł programu publicznych emisji, dla którego KNF niedawno zatwierdziła prospekt.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji i2 Development. Uplasowanymi w lutym papierami nie dochodzi do żadnych transakcji. Natomiast dwie starsze serie, z terminami spłaty w lipcu i październiku 2019 r., wyceniane są w okolicach nominału.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje