wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

i2 Development zamknął prywatną ofertę obligacji

msd | 17 września 2018
Wrocławski deweloper pozyskał 9 mln zł z niepublicznej oferty 2,5-letnich zabezpieczonych papierów dłużnych serii G.

Wysokość kuponu nie została ujawniona. Na zabezpieczenie obligacji spółka ustanowiła hipotekę do 21 mln zł na prawie użytkowania wieczystego oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Ponadto emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów – podało i2 Development.

Papiery przydzielono pod warunkiem dokonania ich ostatecznego rozrachunku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Od maja i2 Development może prowadzić też publiczne emisje obligacji na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu dla programu o wartości 100 mln zł. Do tej pory spółka zdecydowała się tylko na jedną ofertę, z której pozyskała 15,05 mln zł wobec proponowanych 20 mln zł. Za 2,5-letnie papiery i2 Development oferowało w czerwcu WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży, ale przy braku zabezpieczenia.

Publiczna emisja z czerwca trafiła na Catalyst na początku sierpnia i wciąż nią jeszcze nie handlowano. Trzy inne serie z krótszymi terminami spłaty wyceniane są po 100 proc. nominału.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje