czwartek, 21 września 2023

Newsroom

i2 Development zapewnia o stabilnej sytuacji grupy

msd | 26 marca 2020
W związku z epidemią koronawirusa wrocławski deweloper rozpoznaje podobne ryzyka, co większość pozostałych spółek z branży. Podaje też, że obecna sytuacja na razie nie wpływa istotnie na bieżącą działalność, wyniki i perspektywy grupy.

i2 Development zaznacza, że aktualnie nie widzi możliwości określenia ostatecznego wpływu wirusa, wskazuje jednak na kilka czynników ryzyka, pojawiających się już wcześniej w przekazie także i innych deweloperów. i2 wymienia więc spadek dynamiki sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych, wydłużenie postępowań administracyjnych i bankowych, a także możliwe opóźnienia prac budowlanych. 

„Jednocześnie zarząd emitenta informuje, że podjął wszelkie działania, mające na celu zminimalizowanie skutków powyższych czynników. Sytuacja grupy kapitałowej i2 Development na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w ocenie zarządu, jest stabilna.” – podała spółka.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji i2 Development. Bliższa wykupu seria I2D1220 kwotowana jest na 95/98,9 proc. nominału (bid/ask). 

W kwietniu i2 musi wykupić nienotowane na GPW obligacje o wartości 4 mln zł, w ostatnich dniach częściowo już zrefinansowane, razem z serią I2D1220 (jej wartość spadła z 15 mln zł do 8,6 mln zł).

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst