czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

i2 Development zapewnia o stabilnej sytuacji grupy

msd | 26 marca 2020
W związku z epidemią koronawirusa wrocławski deweloper rozpoznaje podobne ryzyka, co większość pozostałych spółek z branży. Podaje też, że obecna sytuacja na razie nie wpływa istotnie na bieżącą działalność, wyniki i perspektywy grupy.

i2 Development zaznacza, że aktualnie nie widzi możliwości określenia ostatecznego wpływu wirusa, wskazuje jednak na kilka czynników ryzyka, pojawiających się już wcześniej w przekazie także i innych deweloperów. i2 wymienia więc spadek dynamiki sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych, wydłużenie postępowań administracyjnych i bankowych, a także możliwe opóźnienia prac budowlanych. 

„Jednocześnie zarząd emitenta informuje, że podjął wszelkie działania, mające na celu zminimalizowanie skutków powyższych czynników. Sytuacja grupy kapitałowej i2 Development na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w ocenie zarządu, jest stabilna.” – podała spółka.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji i2 Development. Bliższa wykupu seria I2D1220 kwotowana jest na 95/98,9 proc. nominału (bid/ask). 

W kwietniu i2 musi wykupić nienotowane na GPW obligacje o wartości 4 mln zł, w ostatnich dniach częściowo już zrefinansowane, razem z serią I2D1220 (jej wartość spadła z 15 mln zł do 8,6 mln zł).

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CDRL z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  15 kwietnia 2021
  Aktywa obrotowe dystrybutora odzieży dziecięcej po raz pierwszy w jego giełdowej historii przestały pokrywać krótkoterminowe zobowiązania. Z jednej strony grupa CDRL – ponownie – zwraca uwagę na niepewność kontynuacji działalności, z drugiej zaś wskazuje, że posiadane środki pieniężne i linie kredytowe powinny uchronić ją przed utratą płynności.
  czytaj więcej
 • Anwim debiutuje na Catalyst

  15 kwietnia 2021
  Za uplasowane w grudniu trzyletnie obligacje operator sieci stacji paliw pod marką Moya płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat nadal chce zwiększyć udział w kapitale Netii

  15 kwietnia 2021
  Spółka jest gotować wydać do 515 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy na zakup akcji Netii, w której kontroluje obecnie 66 proc. kapitału.
  czytaj więcej
 • Best ma dosyć delewarowania; chce ruszyć na zakupy

  15 kwietnia 2021
  Dług netto windykacyjnej grupy spadł w ubiegłym roku o jedną czwartą, zatrzymując się poniżej 90 proc. jej kapitałów własnych. Po trzech latach przerwy, Best chce wrócić do zakupu portfeli wierzytelności, między innymi za pieniądze pochodzące z planowanych publicznych ofert obligacji.
  czytaj więcej

Emisje