poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

i2 Development zapowiada skup obligacji uplasowanych w lutym br.

msd | 27 października 2020
Skup wartych 17 mln zł papierów serii J ma być prowadzony w ramach obrotu giełdowego lub poza nim, mimo że na ten moment są to obligacje nienotowane.

Uplasowane w lutym 18-miesięczne papiery warte były początkowo 20 mln zł, lecz po lipcowej spłacie części kapitału ich wartość spadła do 17 mln zł. Do tej właśnie kwoty i2 Development zamierza prowadzić skup, który będzie trwał do 30 czerwca 2021 r. 

Zapowiadany skup ma być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim, wynika z komunikatu spółki. Tymczasem rzeczone papiery nie były i nie są notowane na GPW.

Od miesiąca żaden dług i2 Development nie jest już przedmiotem giełdowego obrotu, po tym, jak we wrześniu spółka przedterminowo spłaciła obligacje serii F i G (I2D1220 i I2D0321) 

We wtorek (dziś) deweloper także przedterminowo wykupił nienotowane papiery serii I na 5 mln zł.

Docelowo i2 Development powinno wrócić do notowań na Catalyst, co najmniej z uplasowanymi w sierpniu trzyletnimi obligacjami serii K na 10 mln zł. 

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst