środa, 17 lipca 2019

Newsroom

Indos zapowiada przedterminowy wykup obligacji

msd | 09 lipca 2019
Spółka spłaci papiery warte nominalnie 867,8 tys. zł z wartej 6,12 mln zł serii J z terminem wykupu w listopadzie tego roku.

Dzień wcześniejszej spłaty części obligacji INS1119 wyznaczono na 22 sierpnia. W zamian za realizację opcji call Indos wypłaci obligatariuszom 0,5 proc. premii, liczonej od wartości spłacanego długu.

Jak podano, częściowy przedterminowy wykup obligacji INS1119 ma związek z postanowieniami warunków emisji uplasowanych przed miesiącem papierów serii K2. Szczegółów jednak nie wskazano, ponieważ warunki emisji, na które powołuje się Indos, na razie nie są dostępne. 

Seria K2, do której odwołuje się spółka, to papiery dłużne na 7 mln zł, z czego 1,93 mln zł rozliczono potrąceniem wierzytelności wynikających właśnie z obligacji INS1119. Na stronie internetowej spółki zamieszczono informację, że nowy dług oprocentowany jest na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty.

Obligacjami INS1119 nie handlowano od miesiąca. W ostatniej transakcji wyceniano je na 100 proc. nominału. O rok dłuższą serię INS1020 wyceniono na 100,2 proc., co dawało wówczas 6,2 proc. rentowności brutto. Aktualnie dla dłuższego długu nie wystawiono jednak żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

 • Indos zamknął emisję obligacji na 7 mln zł

  06 czerwca 2019
  Jedną czwartą emisji rozliczono w ramach częściowego przedterminowego wykupu notowanych na Catalyst papierów serii J, które pierwotnie miały wygasać w listopadzie tego roku.
  czytaj więcej
 • Dług netto Indosu wzrósł o 39 proc. w I kwartale

  13 maja 2019
  Wprawdzie saldo zadłużenia odsetkowego spółki świadczącej usługi finansowe dla sektora MSP prawie się nie zmieniło, ale z jej rachunków ubyło 7,1 mln zł gotówki w I kwartale. Receptą na mniejsze zasoby pieniężne ma być nowa emisja obligacji, co pozwoli częściowo sfinansować odbudowę – kurczącego się – portfela aktywów.
  czytaj więcej
 • Indos wyemituje nowe obligacje

  23 kwietnia 2019
  Spółka dostarczająca usługi finansowe dla innych firm chce pozyskać do 7 mln zł z prywatnej oferty zabezpieczonych papierów dłużnych serii K2.
  czytaj więcej
 • Dalsze delewarowanie Indosu

  17 kwietnia 2019
  Poprawie zeszłorocznych wyników Indosu, za wyjątkiem słabego IV kwartału, towarzyszyły też dodatnie przepływy gotówki z podstawowej działalności, czego skutkiem było wyraźne obniżenie zadłużenia finansowego netto.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje