poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Indos zapowiada przedterminowy wykup obligacji

msd | 09 lipca 2019
Spółka spłaci papiery warte nominalnie 867,8 tys. zł z wartej 6,12 mln zł serii J z terminem wykupu w listopadzie tego roku.

Dzień wcześniejszej spłaty części obligacji INS1119 wyznaczono na 22 sierpnia. W zamian za realizację opcji call Indos wypłaci obligatariuszom 0,5 proc. premii, liczonej od wartości spłacanego długu.

Jak podano, częściowy przedterminowy wykup obligacji INS1119 ma związek z postanowieniami warunków emisji uplasowanych przed miesiącem papierów serii K2. Szczegółów jednak nie wskazano, ponieważ warunki emisji, na które powołuje się Indos, na razie nie są dostępne. 

Seria K2, do której odwołuje się spółka, to papiery dłużne na 7 mln zł, z czego 1,93 mln zł rozliczono potrąceniem wierzytelności wynikających właśnie z obligacji INS1119. Na stronie internetowej spółki zamieszczono informację, że nowy dług oprocentowany jest na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty.

Obligacjami INS1119 nie handlowano od miesiąca. W ostatniej transakcji wyceniano je na 100 proc. nominału. O rok dłuższą serię INS1020 wyceniono na 100,2 proc., co dawało wówczas 6,2 proc. rentowności brutto. Aktualnie dla dłuższego długu nie wystawiono jednak żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje