czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

ING Bank Hipoteczny debiutuje na Catalyst

msd | 02 grudnia 2019
Bank, który rozpoczął działalność operacyjną na początku tego roku, wprowadził do giełdowego obrotu inauguracyjną emisję listów zastawnych.

ING Bank Hipoteczny zadebiutował na Catalyst z wartymi 400 mln zł pięcioletnimi listami zastawnymi, które uplasował w październiku tego roku. Zobowiązuję się płacić za nie WIBOR 6M plus 0,53 pkt proc. marży.

Wartość, jak i ustalone oprocentowanie przekroczyły oczekiwania banku. Planował bowiem pozyskać około 300 mln zł przy marży nieprzekraczającej 0,55 pkt proc. Popyt w inauguracyjnej emisji ING BH sięgnął blisko 600 mln zł. W październiku bank informował o dużym zainteresowaniu emisją ze strony lokalnych instytucji finansowych.

Debiutujące papiery ING BH to zielone listy zastawne, czyli takie, z których wpływy trafią na finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych o wysokiej efektywności energetycznej.

Agencja Moody’s nadała hipotecznym listom zastawnym ING BH rating na poziomie Aa3 (odpowiednik AA- w dwóch pozostałych agencjach z „wielkiej trójki”), czyli taki sam, jak mają też listy PKO Banku Hipotecznego.

Do godz. 9.45 nie handlowano debiutującymi papierami IBH1024. Ich jednostkowy nominał to 500 tys. zł. Instrumenty te notowane są też na giełdzie w Luksemburgu.

Bank hipoteczny działający w ramach grupy ING otrzymał zezwolenie KNF na rozpoczęcie działalności 2 stycznia tego roku. Samą zgodę na utworzenie banku hipotecznego ING Bank otrzymał rok wcześniej. Powtórnie, ponieważ ING miał już w przeszłości swój bank hipoteczny, ale zamknął go w 2011 r.

Więcej wiadomości o ING Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje