czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Jeszcze jedna emisja obligacji i2 Development

msd | 19 kwietnia 2021
Tym razem wrocławski deweloper uplasował 35-miesięczne zabezpieczone hipoteką papiery dłużne o wartości 9,61 mln zł.

Od wygasających w 2024 r. obligacji i2 Development zobowiązuje się płacić stały kupon o „nieodbiegającej od warunków rynkowych” wartości. Pewną wskazówką, co do jego wysokości może być uplasowana w marcu przez spółkę trzyletnia emisja oprocentowana na stałe 5,47 proc. 

Nawiasem mówiąc, nowe papiery serii M wygasać będą 16 marca 2024 r., tego samego dnia, co wyemitowane miesiąc wcześniej obligacje serii L o wartości 17,94 mln zł. Ustalone wówczas zabezpieczenie hipoteczne ma natomiast zostać rozszerzone także na nowe obligacje. 

„Środki finansowe pozyskane przez spółkę z emisji obligacji zostaną wykorzystane na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym, usytuowanego we Wrocławiu (…)” – podała spółka.

Aktualnie na Catalyst notowane są dwie serie obligacji i2 Development z terminami spłaty w sierpniu tego roku (8,5 mln zł) oraz sierpniu 2023 r. (10 mln zł). Dłuższą z nich w ostatniej transakcji wyceniano na 100,59 proc. nominału (5,63 proc. rentowności brutto).

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje