piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

JHM Development zadebiutował na Catalyst

msd | 08 listopada 2018
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie obligacje o wartości 10,5 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.

Spółka zabezpieczyła papiery dłużne serii B hipoteką o szacunkowej wartości 15 mln zł oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. W warunkach emisji zagwarantowała sobie natomiast prawo do przedterminowego wykupu, za realizację którego musiałaby wypłacić obligatariuszom premię – początkowo 1 proc. nominału, a z biegiem czasu kolejno 0,5 proc. oraz 0,25 proc.

Warunki emisji obligacji JHM Development zawierają też szereg typowych kowenantów. Wśród nich ograniczono wskaźnik dług netto/kapitały własne do 0,6x, wskaźnik LTV do 0,7x (nominał obligacji do wartości nieruchomości zabezpieczającej dług), czy poziom dywidendy do 30 proc. skonsolidowanego zysku netto. Ponadto, zapisano także, że udział Mirbudu w kapitale JHM nie może być niższy od 51 proc.

W wartej 10,5 mln zł lipcowo sierpniowej ofercie obligacji dewelopera udział wzięło 84 inwestorów. Wartość złożonych przez nich zleceń nabycia przekroczyła wartość oferty, konieczna była ponad 25-proc. redukcja zapisów.

Podczas pierwszego dnia obecności obligacji JHM0821 na Catalyst nie zawarto nimi żadnych transakcji. Nie wystawiono także dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o JHM Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje