niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Kancelaria Medius chce odzyskiwać długi w Meksyku

msd | 21 lutego 2018
Windykator podjął działania zmierzające do zarejestrowania spółki Medius Collection Mexico, która będzie rozszerzeniem biznesu na kolejny rynek zagraniczny.

Już wcześniej z Kancelarii Medius płynęły sygnały o zamiarze wyjścia z windykacyjną działalnością poza granice Europy. W grudniu spółka informowała natomiast o umowach ramowych na zakup wierzytelności od podmiotów wchodzących w skład grupy Kreditech. Wśród nich wymieniano wówczas spółki zależne firmy pożyczkowej, które działają w Polsce, Hiszpanii, Meksyku oraz Rosji.

Na razie windykacyjna spółka działa w Polsce i Hiszpanii, a od niedawna także i w Czechach. Na podstawie umów zawartych z Kreditechem spodziewać się można, że – analogicznie do Meksyku – Kancelaria Medius będzie chciała także rozszerzyć biznes o rynek rosyjski.

- Myśląc o rozwoju naszej działalności na kolejnych rynkach zagranicznych podpisaliśmy dwie umowy ramowe umożliwiające nam ekspansję na rynek meksykański oraz rosyjski – informował przed tygodniem Michał Imiołek, prezes Kancelarii Medius, w liście do interesariuszy dołączonym do sprawozdania finansowego.

Wejście na kolejne rynki wiązać można z zapowiadanym przez spółkę utrzymaniem dotychczasowej dynamiki wzrostu wyników w najbliższych dwóch kolejnych latach. W 2017 r. windykator prawie podwoił skonsolidowany zysk netto, który podsumowano ostatecznie na 16,6 mln zł. W podobnym tempie rośnie zadłużenie Kancelarii Medius, którego grupa potrzebuje do finansowania kolejnych zakupów wierzytelności. Niebawem obok bieżących zysków i długu do finansowania dalszego rozwoju windykator sięgnąć też może po podniesienie kapitału przy okazji przeniesienia z NewConnect na główny rynek GPW.

W obrocie na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Kancelarii Medius z terminami spłaty w lipcu i grudniu 2019 r. Krótsze z nich wyceniano z 5,4 proc. rentowności brutto w ostatnich transakcjach. Dłuższe zaś z 4,9 proc. rentowności.

W najbliższy czwartek przypada spłata nienotowanych już na Catalyst obligacji serii KME0218 o wartości 7 mln zł.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Coraz słabsze wyniki M.W. Trade

  16 marca 2018
  Wraz ze spadkiem wartości portfela aktywów finansowych maleją przychody i zyski spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu podmiotów leczniczych i JST. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spieniężany majątek trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej
 • Październikowa prywatna emisja Kredyt Inkaso debiutuje na Catalyst

  21 lutego 2018
  Windykator wprowadził do obrotu trzyletnie niezabezpieczone papiery o wartości 65 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Orbis z rekordowymi wynikami w 2017 r.

  21 lutego 2018
  Grupa hotelowa zakończyła ubiegły rok z 232,4 mln zł zysku netto wobec 207,1 mln zł przed rokiem. Wciąż generuje dużo gotówki z działalności operacyjnej, a poniesione wysokie nakłady inwestycyjne, oddłużenie i wypłata dywidendy nie przeszkodziły w utrzymaniu solidnej pozycji płynnościowej.
  czytaj więcej

Emisje