poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

Kancelaria Medius chce odzyskiwać długi w Meksyku

msd | 21 lutego 2018
Windykator podjął działania zmierzające do zarejestrowania spółki Medius Collection Mexico, która będzie rozszerzeniem biznesu na kolejny rynek zagraniczny.

Już wcześniej z Kancelarii Medius płynęły sygnały o zamiarze wyjścia z windykacyjną działalnością poza granice Europy. W grudniu spółka informowała natomiast o umowach ramowych na zakup wierzytelności od podmiotów wchodzących w skład grupy Kreditech. Wśród nich wymieniano wówczas spółki zależne firmy pożyczkowej, które działają w Polsce, Hiszpanii, Meksyku oraz Rosji.

Na razie windykacyjna spółka działa w Polsce i Hiszpanii, a od niedawna także i w Czechach. Na podstawie umów zawartych z Kreditechem spodziewać się można, że – analogicznie do Meksyku – Kancelaria Medius będzie chciała także rozszerzyć biznes o rynek rosyjski.

- Myśląc o rozwoju naszej działalności na kolejnych rynkach zagranicznych podpisaliśmy dwie umowy ramowe umożliwiające nam ekspansję na rynek meksykański oraz rosyjski – informował przed tygodniem Michał Imiołek, prezes Kancelarii Medius, w liście do interesariuszy dołączonym do sprawozdania finansowego.

Wejście na kolejne rynki wiązać można z zapowiadanym przez spółkę utrzymaniem dotychczasowej dynamiki wzrostu wyników w najbliższych dwóch kolejnych latach. W 2017 r. windykator prawie podwoił skonsolidowany zysk netto, który podsumowano ostatecznie na 16,6 mln zł. W podobnym tempie rośnie zadłużenie Kancelarii Medius, którego grupa potrzebuje do finansowania kolejnych zakupów wierzytelności. Niebawem obok bieżących zysków i długu do finansowania dalszego rozwoju windykator sięgnąć też może po podniesienie kapitału przy okazji przeniesienia z NewConnect na główny rynek GPW.

W obrocie na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Kancelarii Medius z terminami spłaty w lipcu i grudniu 2019 r. Krótsze z nich wyceniano z 5,4 proc. rentowności brutto w ostatnich transakcjach. Dłuższe zaś z 4,9 proc. rentowności.

W najbliższy czwartek przypada spłata nienotowanych już na Catalyst obligacji serii KME0218 o wartości 7 mln zł.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje