poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

Kancelaria Medius ujawnia pierwsze szczegóły planowanego dokapitalizowania

msd | 08 marca 2018
Przy okazji przeniesienia notowań na główny rynek GPW spółka będzie chciała wyemitować w ramach publicznej oferty do 4,1 mln nowych akcji - wynika z projektu uchwał na najbliższe NWZA.

Zaplanowana oferta zostałaby przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru, zaś cena emisyjna – jak podano – byłaby ustalona przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowy księgi popytu.

Aktualnie kapitał Kancelarii Medius dzieli się na 14,6 mln akcji.

Na zamknięciu środowej sesji akcje spółki były wyceniane na 26,5 zł za sztukę. Przy tej cenie emisja warta byłaby więc 108,7 mln zł, co stanowiłoby przeszło 2,5-krotność skonsolidowanych kapitałów własnych z końca ubiegłego roku.

Przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii H pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które będą mogły zostać wykorzystane na dalszy rozwój spółki, a zwłaszcza kontynuacje ekspansji zagranicznej oraz nabywanie portfeli wierzytelności na kolejnych rynkach za granicą oraz w Polsce. Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H jest także zapewnienie spółce stabilności finansowej poprzez wykorzystanie pozyskanych środków z oferty na częściowe refinansowanie zadłużenia spółki – przekazano w opinii zarządu do projektu uchwał.

Zamiar przeznaczenia wpływów z emisji na refinansowanie zadłużenia jest o tyle interesujący, że spółka uchwaliła niedawno wart 100 mln zł program emisji obligacji. Być może Kancelaria Medius liczy więc, że po ewentualnym dokapitalizowaniu będzie w stanie finansować się taniej niż dotychczas.

Pod głosowanie kwietniowego NWZA zostanie poddana także uchwała w sprawie zmiany polityki rachunkowości. Przeniesienie na główny rynek GPW wymaga bowiem od spółki przejścia na MSR/MSSF, co może być widoczne na wielu płaszczyznach sprawozdania. Przykładowo, zgodnie z ustawą o rachunkowości w przychodach ze sprzedaży spółka wykazuje teraz rzeczywiste wpływy od dłużników, podczas gdy u windykatorów z głównego parkietu GPW zobaczymy w przychodach nie tylko spłaty, ale także amortyzację pakietów, czy też ich rewaluację. Ogólnie rzecz biorąc, dopiero po przejściu na MSR/MSSF sprawozdania Kancelarii Medius będą w pełni porównywalne – to też pewne uproszczenie – z raportami czołowych windykatorów.

Po raz pierwszy sprawozdanie sporządzone według MSR/MSSF spółka miałaby opublikować po I kwartale tego roku.

Tydzień temu windykator pozyskał 5 mln euro z emisji obligacji objętej przez dwóch inwestorów. Niedawno zapowiedział też niepubliczną ofertę papierów do 30 mln zł.

Aktualnie w obrocie na Catalyst znajdują się dwie serie długu Kancelarii Medius z termiami spłaty w lipcu i grudniu 2019 r. Krótsze z nich nabyć można od ręki z 5,38 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje