niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Kancelaria Medius ujawnia pierwsze szczegóły planowanego dokapitalizowania

msd | 08 marca 2018
Przy okazji przeniesienia notowań na główny rynek GPW spółka będzie chciała wyemitować w ramach publicznej oferty do 4,1 mln nowych akcji - wynika z projektu uchwał na najbliższe NWZA.

Zaplanowana oferta zostałaby przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru, zaś cena emisyjna – jak podano – byłaby ustalona przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowy księgi popytu.

Aktualnie kapitał Kancelarii Medius dzieli się na 14,6 mln akcji.

Na zamknięciu środowej sesji akcje spółki były wyceniane na 26,5 zł za sztukę. Przy tej cenie emisja warta byłaby więc 108,7 mln zł, co stanowiłoby przeszło 2,5-krotność skonsolidowanych kapitałów własnych z końca ubiegłego roku.

Przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii H pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które będą mogły zostać wykorzystane na dalszy rozwój spółki, a zwłaszcza kontynuacje ekspansji zagranicznej oraz nabywanie portfeli wierzytelności na kolejnych rynkach za granicą oraz w Polsce. Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H jest także zapewnienie spółce stabilności finansowej poprzez wykorzystanie pozyskanych środków z oferty na częściowe refinansowanie zadłużenia spółki – przekazano w opinii zarządu do projektu uchwał.

Zamiar przeznaczenia wpływów z emisji na refinansowanie zadłużenia jest o tyle interesujący, że spółka uchwaliła niedawno wart 100 mln zł program emisji obligacji. Być może Kancelaria Medius liczy więc, że po ewentualnym dokapitalizowaniu będzie w stanie finansować się taniej niż dotychczas.

Pod głosowanie kwietniowego NWZA zostanie poddana także uchwała w sprawie zmiany polityki rachunkowości. Przeniesienie na główny rynek GPW wymaga bowiem od spółki przejścia na MSR/MSSF, co może być widoczne na wielu płaszczyznach sprawozdania. Przykładowo, zgodnie z ustawą o rachunkowości w przychodach ze sprzedaży spółka wykazuje teraz rzeczywiste wpływy od dłużników, podczas gdy u windykatorów z głównego parkietu GPW zobaczymy w przychodach nie tylko spłaty, ale także amortyzację pakietów, czy też ich rewaluację. Ogólnie rzecz biorąc, dopiero po przejściu na MSR/MSSF sprawozdania Kancelarii Medius będą w pełni porównywalne – to też pewne uproszczenie – z raportami czołowych windykatorów.

Po raz pierwszy sprawozdanie sporządzone według MSR/MSSF spółka miałaby opublikować po I kwartale tego roku.

Tydzień temu windykator pozyskał 5 mln euro z emisji obligacji objętej przez dwóch inwestorów. Niedawno zapowiedział też niepubliczną ofertę papierów do 30 mln zł.

Aktualnie w obrocie na Catalyst znajdują się dwie serie długu Kancelarii Medius z termiami spłaty w lipcu i grudniu 2019 r. Krótsze z nich nabyć można od ręki z 5,38 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Coraz słabsze wyniki M.W. Trade

  16 marca 2018
  Wraz ze spadkiem wartości portfela aktywów finansowych maleją przychody i zyski spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu podmiotów leczniczych i JST. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spieniężany majątek trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej
 • BZ WBK utworzy bank hipoteczny

  07 marca 2018
  Nowy bank, którego jedynym akcjonariuszem zostanie BZ WBK, zajmie się obsługą i nabywaniem od właściciela mieszkaniowych kredytów hipotecznych, a także emisją listów zastawnych.
  czytaj więcej
 • Benefit Partners debiutuje na Catalyst

  07 marca 2018
  Spółka wspomagająca działalność Benefit Systems, dostawcy programu MultiSport, wprowadziła do giełdowego obrotu wyemitowane w połowie ubiegłego roku obligacje o wartości 15 mln zł.
  czytaj więcej

Emisje