środa, 27 maja 2020

Newsroom

Kancelaria Medius zawarła porozumienie ws. spłaty części obligacji - uzupełniona

msd | 11 maja 2020
Obligatariusze wymagalnych papierów o wartości 10,8 mln zobowiązali się powstrzymać od czynności egzekucyjnych względem Kancelarii Medius.

Na prośbę spółki treść uzupełniona o ostatnie zdanie, oznaczne kursywą.

Windykacyjna spółka zawarła z trzema obligatariuszami porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty obligacji serii M, O i P o łącznej wartości 10,76 mln euro. Wierzyciele mają otrzymywać część przychodów uzyskiwanych z tytułu portfeli wierzytelności, które objęto zastawami na rzecz obligatariuszy.

Ponadto, inwestorzy zobowiązali się czasowo powstrzymać od podejmowania czynności w celu przymusowego dochodzenia przysługujących im wierzytelności.

„W ocenie zarządu spółki zawarcie porozumienia pozwoli na ustabilizowanie sytuacji spółki i ułatwi prowadzenie bieżącej działalności polegającej na serwisowaniu wierzytelności na wszystkich rynkach, na których działa spółka i jej spółki zależne.” – poinformowała Kancelaria Medius.

W ubiegłym tygodniu spółka informowała o otrzymaniu żądań wykupu obligacji serii M, O i P na łączną kwotę 9,76 mln euro.

Kancelaria Medius zawiesiła obsługę obligacyjnych długów na początku kwietnia. Dotychczas nie uregulowała zobowiązań wynikających z czterech serii, w tym jednej notowanej na Catalyst.

Łącznie windykator ma sześć serii obligacji na około 90 mln zł, w tym dwie notowane na GPW. To wymagalne papiery KME0720 oraz seria KME0321, dla której na 12 maja zwołano zgromadzenie obligatariuszy, podczas którego inwestorzy będą mogli uznać wymagalność długu.

W ubiegłym tygodniu zabezpieczone wierzytelnościami obligacje KME0720 i KME0321 zostały przeniesione do notowań jednolitych z jednym fixingiem. Sprzedający wyceniają je odpowiednio na 39,9 oraz 32 proc. nominału.

Na samych obligacjach płynnościowe problemy Kancelarii Medius bynajmniej się nie kończą. Spółka nie objęła też, skierowanej wyłącznie do niej, wartej 48,5 mln zł gwarancyjnej emisji certyfikatu inwestycyjnego funduszu wierzytelności. Windykator powinien był objąć emisję z powodu gwarancji płynności i stopy zwrotu, jakich udzielił funduszowi w przeszłości.

Kancelaria Medius stoi na stanowisku, że przeprowadzone analizy wykazały brak konieczności objęcia certyfikatu inwestycyjnego ze skierowanej do niej przez Ipopema TFI emisji gwarancyjnej.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Comp na ostatniej prostej do wyjścia z Catalyst

  26 maja 2020
  Na pożegnanie z rynkiem korporacyjnego długu Comp ponownie naruszył kowenant zapisany w umowie kredytowej z bankiem BNP Paribas. Problem rozwiąże będąca w trakcie zamiana obligacji na kredyt.
  czytaj więcej
 • MLP Group bogatszy i bardziej zadłużony

  26 maja 2020
  Za sprawą wzrostu notowań euro deweloper magazynów zanotował skok zysku operacyjnego, ale i kosztów finansowych. Wzrosło także zadłużenie.
  czytaj więcej
 • Best się oddłuża, ale obligacje ciążą płynności

  26 maja 2020
  W 2020 r. windykator wchodził z 82 mln zł gotówki i 338 mln zł szacowanych wpływów z wierzytelności. To za mało na spłatę całości krótkoterminowego zadłużenia oraz pokrycie kosztów działalności i odsetek. Rezerwy płynności Bestu leżą jednak w kredytach, akcjach Kredyt Inkaso, czy potencjalnej prolongacie pożyczek od akcjonariuszy. Wiele korzyści przyniósłby nowy inwestor.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i zadłużenia Pekabeksu

  25 maja 2020
  Grupa ma za sobą bardzo udany kwartał widoczny we wzrośnie rachunku wyników, okupiony jednak historycznie najwyższym długiem netto i spadkiem płynności gotówkowej.
  czytaj więcej

Emisje