sobota, 19 września 2020

Newsroom

Kancelaria Medius zawarła porozumienie ws. spłaty części obligacji - uzupełniona

msd | 11 maja 2020
Obligatariusze wymagalnych papierów o wartości 10,8 mln zobowiązali się powstrzymać od czynności egzekucyjnych względem Kancelarii Medius.

Na prośbę spółki treść uzupełniona o ostatnie zdanie, oznaczne kursywą.

Windykacyjna spółka zawarła z trzema obligatariuszami porozumienia w sprawie ustalenia zasad spłaty obligacji serii M, O i P o łącznej wartości 10,76 mln euro. Wierzyciele mają otrzymywać część przychodów uzyskiwanych z tytułu portfeli wierzytelności, które objęto zastawami na rzecz obligatariuszy.

Ponadto, inwestorzy zobowiązali się czasowo powstrzymać od podejmowania czynności w celu przymusowego dochodzenia przysługujących im wierzytelności.

„W ocenie zarządu spółki zawarcie porozumienia pozwoli na ustabilizowanie sytuacji spółki i ułatwi prowadzenie bieżącej działalności polegającej na serwisowaniu wierzytelności na wszystkich rynkach, na których działa spółka i jej spółki zależne.” – poinformowała Kancelaria Medius.

W ubiegłym tygodniu spółka informowała o otrzymaniu żądań wykupu obligacji serii M, O i P na łączną kwotę 9,76 mln euro.

Kancelaria Medius zawiesiła obsługę obligacyjnych długów na początku kwietnia. Dotychczas nie uregulowała zobowiązań wynikających z czterech serii, w tym jednej notowanej na Catalyst.

Łącznie windykator ma sześć serii obligacji na około 90 mln zł, w tym dwie notowane na GPW. To wymagalne papiery KME0720 oraz seria KME0321, dla której na 12 maja zwołano zgromadzenie obligatariuszy, podczas którego inwestorzy będą mogli uznać wymagalność długu.

W ubiegłym tygodniu zabezpieczone wierzytelnościami obligacje KME0720 i KME0321 zostały przeniesione do notowań jednolitych z jednym fixingiem. Sprzedający wyceniają je odpowiednio na 39,9 oraz 32 proc. nominału.

Na samych obligacjach płynnościowe problemy Kancelarii Medius bynajmniej się nie kończą. Spółka nie objęła też, skierowanej wyłącznie do niej, wartej 48,5 mln zł gwarancyjnej emisji certyfikatu inwestycyjnego funduszu wierzytelności. Windykator powinien był objąć emisję z powodu gwarancji płynności i stopy zwrotu, jakich udzielił funduszowi w przeszłości.

Kancelaria Medius stoi na stanowisku, że przeprowadzone analizy wykazały brak konieczności objęcia certyfikatu inwestycyjnego ze skierowanej do niej przez Ipopema TFI emisji gwarancyjnej.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje