niedziela, 17 stycznia 2021

Newsroom

KGHM chce wydłużyć termin spłaty kredytu na 1,5 mld USD

msd | 27 października 2020
Miedziowy kombinat wystąpił do banków z wnioskiem o przedłużenie terminu obowiązywania kredytu konsorcjalnego o 12 miesięcy, do grudnia 2025 r.

Zawarta w grudniu 2019 r. umowa odnawialnego kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD przewiduje pięcioletnie okres obowiązywania, ale z dwiema opcjami przedłużenia, każdorazowo o 12 miesięcy.

„Przedłużenie okresu obowiązywania umowy stanowi realizację strategii KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej m.in. poprzez oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych” – poinformował KGHM.

Jak wynika z komunikatu, każdy uczestnik konsorcjum samodzielnie podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie kredytu w odniesieniu do swojego zaangażowania. Spółka zobowiązała się z kolei poinformować, jeśli wnioskowana przez nią zmiana nie dojdzie do skutku.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji KGHM z terminami spłaty w 2024 r. oraz 2029 r., warte kolejno 400 mln zł i 1,6 mld zł. Notowania dłuższych papierów spadły we wtorek o 0,72 pkt proc. do 100,52 proc. nominału, co oznacza wzrost ich rentowności do 1,81 proc. 

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje