poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

KGHM przeprowadzi emisję na 1 mld zł

ems | 14 czerwca 2024
Siedmioletnie obligacje zastąpią zapadającą w czerwcu serię wartą 400 mln zł.

Ustalono już warunki emisji. Za nowe papiery KGHM zapłaci 1,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. To o 10 pkt bazowych więcej niż z za zapadające papiery, ale seria KGH0624 emitowana była jako pięcioletnie obligacje w 2019 r. Na Catalyst notowana jest także warta 1,6 mld zł seria KGH0629, która trafiła na rynek jako emisja o dziesięcioletnim terminie wykupu. Oferowano ją z marżą 1,65 pkt proc. ponad WIBOR, co daje 10 pkt bazowych wzrostu marży na każdy rok zapadalności. Wyglada więc na to, że warunki emisji siedmioletnich obligacji są dla KGHM odrobinę korzystniejsze niż w 2019 r. Ma to znaczenie o tyle istotne, że jest potwierdzeniem dobrych warunków rynkowych dla innych emitentów.

Emisja zostanie zaoferowana profesjonalnym inwestorom, ale nominał jednej obligacji ustalono na 1 tys. zł. Po wprowadzeniu serii do obrotu na Catalyst stanie się ona zatem dostępna także dla inwestorów indywidualnych, oczywiście o ile pojawią się chętni do sprzedaży.

KGHM przeprowadza emisję w ramach przyjętego programu, który pozwala konglomeratowi na przeprowadzenie emisji obligacji o łącznej wartości do 4 mld zł.

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje