poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

KGHM wydłużył termin obowiązywania kredytu na 1,44 mld USD

msd | 07 grudnia 2020
Termin spłaty odnawialnego kredytu konsorcjalnego wydłużono o 12 miesięcy do grudnia 2025 r. Jeden z banków nie skorzystał z możliwości przedłużenia swojego zaangażowania.

KGHM ubiegał się o przedłużenie okresu obowiązywania całości wartego 1,5 mld USD kredytu, lecz ostatecznie wydłużenie obejmie 1,438 mld USD.

„(…) jeden z uczestników konsorcjum nie skorzystał z możliwości przedłużenia po 20 grudnia 2024 r. swojego dotychczasowego zaangażowania. Powyższa decyzja została podyktowana wewnętrznymi regulacjami wymogów kapitałowych banku” – wyjaśnił KGHM.

Umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD miedziowa spółka zawarła w grudniu 2019 r. na okres pięciu lat, ale z dwiema jednorocznymi opcjami wydłużenia okresu spłaty.

„Przedłużenie okresu obowiązywania umowy stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej m.in. poprzez oparcie struktury finansowania na instrumentach długoterminowych” – podano także.

Na koniec września miedziowy koncern miał 1,12 mld zł gotówki i 6,6 mld zł dostępnych, a niewykorzystanych kredytów, z czego 5,8 mld zł przypadało właśnie na odnawialny kredyt konsorcjalny. Dług netto KGHM sięgał 6,4 mld zł i stanowił 1,8x 12-miesięcznego wyniku EBITDA (1,4x wg metodyki spółki).

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji KGHM z terminami spłaty w 2024 r. oraz 2029 r., warte kolejno 400 mln zł i 1,6 mld zł. Sprzedający wyceniają je odpowiednio na 101,24 proc. oraz 101,0 proc., co dawałoby kupującym 1,02 proc. oraz 1,75 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje