sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

KNF przeciwna fuzji GNB i Idea Banku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 03 czerwca 2019
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie odmówiła bankom Leszka Czarneckiego wydania zezwolenia na połączenie. Zdaniem nadzorcy, taka fuzja mogłaby między innymi zagrażać środkom zgromadzonym w Getin Noble Banku oraz Idea Banku.

Wydając odmowną decyzję KNF zwróciła uwagę, że wnioskodawcy nie przedstawili wystarczającego materiału dowodowego w związku ze stwierdzeniem przesłanek określonych w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, który mówi, że „Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia (…), jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku”.

GNB i Idea Bank miały nie uzupełnić materiału dowodowego, mimo ponawianych przez KNF wezwań. Jak podano, banki nie przedstawiły między innymi „kluczowych dla postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla banku powstałego w wyniku połączenia”.

Transakcji fuzji towarzyszyć miałoby też pozyskanie inwestora, aby dokapitalizował połączony bank. W GNB i Idea Banku trwa wprawdzie due diligence, ale – jak podaje KNF – wciąż nie napłynęły żadne wiążące oferty.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę przekazywane w ostatniej fazie postępowania informacje na temat przebiegu procesu pozyskania inwestora, z których wynika, że dotychczas nie zostały złożone żadne wiążące oferty ze strony potencjalnych inwestorów uczestniczących w tym procesie, uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie Połączonego Banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych – wyjaśnia KNF.

Zdaniem nadzorcy, brak inwestora podważa zasadność łączenia banków.

Przy okazji zeszłotygodniowych publikacji sprawozdań finansowych za I kwartał oba banki informowały, że decyzje w sprawie ewentualnego pozyskania inwestora powinny być znane jeszcze w czerwcu. Jednocześnie wskazywano też na spadek prawdopodobieństwa fuzji, gdyby problemy kapitałowe Idea Banku ponownie się pogłębiły.

Na niecałe trzy godziny przed publikacją informacji o odmowie połączenia Idea Bank poinformował o nagłej rezygnacji trzech członków zarządu – Tomasza Górskiego, Piotra Petelewicza oraz Dariusza Daniluka.

W ubiegłym tygodniu Idea Bank przybliżył plan tzw. autosanacji, procesu, w którym mógłby zmniejszyć sumę bilansową o połowę i odzyskać rentowność, tak by zwiększyć szanse na pozyskanie inwestora. Na razie wskaźniki kapitałowe Idea Banku nie spełniają żadnych norm, nawet europejskich, a w banku ustanowiono kuratora, co – jak na skalę problemów –  jest działaniem dość łagodnym.

Na tle Idea Banku, GNB jest może i w lepszej sytuacji, niemniej jego dziura kapitałowa to i tak ponad 1,6 mld zł.

Na Catalyst notowanych jest 30 serii podporządkowanych obligacji GNB oraz jedna Idea Banku. Najkrótsze papiery tego pierwszego – GNB0819 – rynek wycenia na 95,21 proc., co oznacza przeszło 26 proc. rentowności brutto. Z podobnymi rentownościami, sięgającymi 20-30 proc., wycenianych jest także wiele dłuższych serii. Jedyne notowane papiery Idea Banku (IDA0820), wyceniane są zaś na 68 proc. nominału, co oznacza 41,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst