poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

KNF zaakceptowała obligacyjny prospekt Olivii

msd | 26 czerwca 2024
Na podstawie zatwierdzonego dokumentu deweloper będzie mógł prowadzić publiczne oferty papierów dłużnych o łącznej wartości do 150 mln zł.

Olivia Fin, spółka celowa pozyskująca finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre, będzie miała 12 miesięcy na proponowanie obligacji do szerokiego grona inwestorów indywidualnych. Wesprze ją w tym Noble Securities, któremu powierzono rolę oferującego.

W ramach wartego do 150 mln zł programu spółka będzie także mogła prowadzić emisje w euro.

Co prawda trójmiejska grupa Olivia Centre finansuje się obligacjami od kilkunastu lat, ale do obrotu na Catalyst jej obligacje zaczęto wprowadzać dopiero w ubiegłym roku. Nadchodzące emisje będą zaś pierwszymi, jakie deweloper przeprowadzi na podstawie prospektu.

Aktualnie na GPW znajduje się 12 serii długu Olivii Fin o łącznej wartości około 214 mln zł i terminach spłaty do sierpnia 2027 r. Najdłuższe złotowe papiery OBC0227, od których spółka płaci 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, wyceniane są na 101 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Emisje