niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt Cavatiny Holding

msd | 11 stycznia 2022
Przez najbliższych 12 miesięcy deweloper biurowy będzie mógł uplasować do 200 mln zł długu w ramach szeroko dostępnych dla inwestorów emisji publicznych.

Na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu Cavatina Holding będzie mogła emitować złotowe obligacje zabezpieczone poręczeniem głównego akcjonariusza, spółki Cavatina.

- Rok 2021 był dla Cavatina Holding S.A. bardzo pracowity. Przeprowadziliśmy ofertę publiczną, zadebiutowaliśmy na GPW, a dzięki dobrej współpracy z bankami mogliśmy pozyskać finansowanie na dalszy rozwój grupy. (…) Zgoda KNF na realizację programu emisji obligacji to dla nas kolejne ważne wydarzenie, dzięki czemu będziemy mogli dalej dywersyfikować źródła finansowania – powiedział Daniel Draga, wiceprezes Cavatiny Holding, cytowany w komunikacie.

Postępowanie prospektowe dewelopera trwało nieco ponad trzy i pół miesiąca, co prawdopodobnie nieco wykroczyło poza założenia spółki. Jak bowiem czytamy w – już opublikowanym – prospekcie, intencją Cavatiny Holding było przeprowadzenie pierwszej emisji obligacji w ramach programu jeszcze w IV kwartale 2021 r.

Organizacją publicznych ofert obligacji dewelopera zajmie się Michael/Ström Dom Maklerski.

Docelowo emitowane na podstawie prospektu papiery Cavatiny Holding trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są dwie starsze serie długu spółki, za które płaci ona WIBOR 6M plus 6,5 pkt proc. marży przy terminach spłaty określonych na czerwiec i grudzień 2024 r. Aktualnie obligacje te kwotowane są przez sprzedającego kolejno na 103,79 i 103,35 proc. nominału (ok. 7,6 i 8 proc. rentowności brutto, jeśli bardzo konserwatywnie przyjąć, że w kolejnych okresach odsetkowych WIBOR 6M utrzyma się na poziomie 2,98 proc.).

Tymczasem w listopadzie Cavatina Holding uplasowała trzyletnie i mocniej zabezpieczone (dołączone hipotekę) obligacje z 8 pkt proc. marży. Później jej spółki zależne pozyskały też duże finansowanie w formie pożyczki od funduszu PZU oraz kredytów z banków Berlin Hyp oraz Pekao. Wreszcie w drugiej połowie grudnia deweloper uchwalił też warto do 200 mln zł program emisji obligacji, tym razem adresowanych do inwestorów profesjonalnych.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst