niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt Dekpolu

msd | 22 kwietnia 2021
Komisja Nadzoru Finansowego dała spółce zielone światło na prowadzenie publicznych ofert papierów dłużnych o wartości nie wyższej niż 150 mln zł.

Zatwierdzenie pierwszego obligacyjnego prospektu Dekpolu zajęło KNF i spółce cztery miesiące od złożenia wniosku.

Określona w prospekcie wartość publicznych ofert do 150 mln zł wynika z przyjętego we wrześniu programu emisji na 200 mln zł, pomniejszonego o październikowo-listopadową emisję na 50 mln zł. Od czasu jej zamknięcia Dekpol uplasował jeszcze trzy kolejne serie papierów dłużnych (plus jedną w spółce zależnej Dekpol Deweloper), ale prawdopodobnie nie wchodziły już one w skład rzeczonego programu.

Na Catalyst notowane są wszystkie cztery ostatnie emisje Dekpolu. Najkrótsze z nich – DEK1023 – to papiery zabezpieczone oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc. marży. Trzy pozostałe serie z terminami spłaty w 2024 r. nie zostały zabezpieczone i są oprocentowane na 5,3 i 5,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M. 

Papiery DEK1023 notowane są przy 4,53 proc. rentowności. W przypadku trzech dłuższych i niezabezpieczonych serii rentowności wynoszą około 5,4-5,6 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje