sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt PCC Exol

msd | 24 czerwca 2022
Zatwierdzony przez nadzorcę dokument pozwoli chemicznej spółce prowadzić publiczne oferty papierów dłużnych o łącznej wartości do 100 mln zł.

Od momentu zatwierdzenia prospektu PCC Exol ma 12 miesięcy na oferowanie obligacji do nieograniczonego kręgu adresatów.

Dla chemicznej spółki będzie to już piąty program emisji papierów dłużnych na podstawie prospektu. Podobnie jak poprzednio, jego wartość to 100 mln zł (w trzech pierwszych programach, w tym jednym zupełnie niewykorzystanym, wartość ustalano na 200 mln zł).

Samo wyjście Exolu z nową emisją na rynek byłoby obecnie ciekawym wydarzeniem, ponieważ do tej porty żadna ze spółek należących do grupy PCC nie plasowała obligacji ze zmiennym kuponem, którego inwestorzy oczekują obecnie w sposób szczególny.

Po majowym wykupie obligacji PCX0522 o wartości 25 mln zł na Catalyst pozostają jeszcze dwie serie długu Exolu z terminami wykupu w listopadzie 2024 r. i we wrześniu 2025 r. W piątek po południu wyceniane są one kolejno z 8,5 i 9,0 proc. rentowności brutto (ich oprocentowanie to stałe 5,5 proc.).

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst