poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt PCC Exol

msd | 24 czerwca 2022
Zatwierdzony przez nadzorcę dokument pozwoli chemicznej spółce prowadzić publiczne oferty papierów dłużnych o łącznej wartości do 100 mln zł.

Od momentu zatwierdzenia prospektu PCC Exol ma 12 miesięcy na oferowanie obligacji do nieograniczonego kręgu adresatów.

Dla chemicznej spółki będzie to już piąty program emisji papierów dłużnych na podstawie prospektu. Podobnie jak poprzednio, jego wartość to 100 mln zł (w trzech pierwszych programach, w tym jednym zupełnie niewykorzystanym, wartość ustalano na 200 mln zł).

Samo wyjście Exolu z nową emisją na rynek byłoby obecnie ciekawym wydarzeniem, ponieważ do tej porty żadna ze spółek należących do grupy PCC nie plasowała obligacji ze zmiennym kuponem, którego inwestorzy oczekują obecnie w sposób szczególny.

Po majowym wykupie obligacji PCX0522 o wartości 25 mln zł na Catalyst pozostają jeszcze dwie serie długu Exolu z terminami wykupu w listopadzie 2024 r. i we wrześniu 2025 r. W piątek po południu wyceniane są one kolejno z 8,5 i 9,0 proc. rentowności brutto (ich oprocentowanie to stałe 5,5 proc.).

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

 • PCC Exol mocniej zlewarowany

  21 marca 2024
  Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
  czytaj więcej
 • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

  15 listopada 2023
  W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
  czytaj więcej
 • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

  20 września 2023
  Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
  czytaj więcej
 • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

  23 sierpnia 2023
  Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst