czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Kolejne emisje Murapolu

| 27 marca 2018
Deweloper pozyskał w sumie 14,88 mln zł z dwóch prywatnych ofert 24- i 39-miesięcznych niezabezpieczonych papierów dłużnych.

Emisja dwuletnich obligacji serii KA przyniosła spółce 9,62 mln zł, natomiast z 39-miesięcznych papierów serii IA Murapol pozyskał 5,26 mln zł. Wysokość oprocentowania obu emisji nie jest znana, wskazano natomiast, że krótsze papiery mają stały kupon, dłuższe – zmienny.

Deweloper nie planuje wprowadzenia wyemitowanych obligacji do obrotu na Catalyst. To zresztą kolejne tego typu emisje, które Murapol przeprowadził w ostatnich miesiącach. Dwa tygodnie temu pozyskał w ten sposób 2,33 mln zł na cztery lata. W lutym spółka uplasowała natomiast obligacje 39-miesięczne na 3,32 mln zł. Podobny okres spłaty ustalono też dla emisji zamkniętej w styczniu, tym razem na 4,99 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Za wyjątkiem najkrótszej serii MUR0418 rynek wycenia je powyżej nominału.

Wygasające 29 kwietnia papiery warte są 30 mln zł.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje