środa, 23 maja 2018

Newsroom

Kolejne emisje Murapolu

| 27 marca 2018
Deweloper pozyskał w sumie 14,88 mln zł z dwóch prywatnych ofert 24- i 39-miesięcznych niezabezpieczonych papierów dłużnych.

Emisja dwuletnich obligacji serii KA przyniosła spółce 9,62 mln zł, natomiast z 39-miesięcznych papierów serii IA Murapol pozyskał 5,26 mln zł. Wysokość oprocentowania obu emisji nie jest znana, wskazano natomiast, że krótsze papiery mają stały kupon, dłuższe – zmienny.

Deweloper nie planuje wprowadzenia wyemitowanych obligacji do obrotu na Catalyst. To zresztą kolejne tego typu emisje, które Murapol przeprowadził w ostatnich miesiącach. Dwa tygodnie temu pozyskał w ten sposób 2,33 mln zł na cztery lata. W lutym spółka uplasowała natomiast obligacje 39-miesięczne na 3,32 mln zł. Podobny okres spłaty ustalono też dla emisji zamkniętej w styczniu, tym razem na 4,99 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Za wyjątkiem najkrótszej serii MUR0418 rynek wycenia je powyżej nominału.

Wygasające 29 kwietnia papiery warte są 30 mln zł.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • Murapol pozyskał 12 mln zł

  02 maja 2018
  W dwóch prywatnych emisjach deweloperska spółka przydzieliła 24- i 25-miesięczne obligacje warte odpowiednio 3,704 mln zł oraz 8,252 mln zł.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje