piątek, 30 października 2020

Newsroom

Kolejne obligacje Świdnika na GPW

msd | 13 października 2020
Lubelska gmina wprowadziła na Catalyst 7,5-letnie obligacje serii B20, za które płaci WIBOR 6M plus 1,1 pkt proc. marży.

Uplasowane w czerwcu tego roku papiery Świdnika warte są na 5,1 mln zł. Wpływy te miały trafić na finansowanie planowanego deficytu gminy.

Debiutujące we wtorek papiery SWK1127 to już siódma seria długu Świdnika na Catalyst. Nowe obligacje zapewne podzielą los sześciu starszych emisji, którymi wciąż nie handlowano od giełdowego debiutu z marca tego roku.

Starsze emisje Świdnika wygasać będą w latach 2021-2026. Wszystkie oprocentowane są na 1,1 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Więcej wiadomości o Gmina Miejska Świdnik

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje