niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Kolejny rekordy spłat i inwestycji Kruka

msd | 10 stycznia 2022
Windykacyjna grupa zakończyła ubiegły rok z ponad 2,2 mld zł spłat, a w samym tylko IV kwartale po raz pierwszy ściągnęła od dłużników ponad 0,6 mld zł. Inwestycje Kruka przekroczyły natomiast 1,7 mld zł, z czego blisko połowę zrealizowano w ostatnim kwartale.

Zeszłoroczne spłaty w Kruku wzrosły o 21 proc. r/r do rekordowych 2,22 mld zł, a w samym tylko IV kwartale grupa odzyskała od dłużników 601 mln zł, tj. 23 proc. więcej niż przed rokiem. Najwyższym w historii spłatom towarzyszyły też rekordowe inwestycje. W minionym roku windykator niemal potroił wydatki na pakiety wierzytelności, przeznaczając na zakupy 1,74 mld zł wobec 0,46 mld zł rok wcześniej.

– Poziom rekordowych inwestycji KRUKa w 2021 nie jest dla mnie zaskoczeniem. Konsekwentnie pracujemy od lat na poprawą naszych możliwości operacyjnych, doskonalimy się w wycenach aktywów oraz pracujemy nad dobrymi źródłami finansowania. W minionym roku inwestowaliśmy w każdy rodzaj wierzytelności przez nas obsługiwany, choć nadal najistotniejszym rodzajem aktywów są wierzytelności detaliczne niezabezpieczone – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Blisko połowę z zeszłorocznych inwestycji Kruk zrealizował w samym tylko IV kwartale, gdy na nowe pakiety wierzytelności przeznaczył 806 mln zł wobec 344 mln zł przed rokiem. Był to więc pierwszy od ponad trzech lat kwartał, gdy poziom nakładów Kruka przekroczył wartość otrzymanych spłat, co prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie w poziomie zadłużenia grupy (publikację sprawozdania rocznego zaplanowano na połowę marca). 

W 2021 r. Kruk płacił średnio 18 groszy za złotówkę nominału długu wobec niecałych 15 groszy rok wcześniej, co jednak nie mówi wystarczająco dużo bez informacji na temat rodzaju i jakości nabywanych pakietów. 

 - Pod kątem inwestycyjnym, 2021 rok w Polsce i Rumunii należał do Kruka – wygraliśmy większość z interesujących nas przetargów na zakup wierzytelności. Jednocześnie dobre wyniki operacyjne we Włoszech i Hiszpanii oparte na spłatach z portfeli i realizacji procesów windykacyjnych, pozwoliły na zwiększenie inwestycji również na tych rynkach. W mijającym roku zawarliśmy również kilka kontraktów typu forward flow, sięgających nawet do 2023. Buduje to nasze inwestycje już na przyszłość. Kruk wszedł na inny poziom skali biznesu, a my skupiamy się na dalszym rozwoju i kolejnych wzrostach wyników w nadchodzących latach – powiedział także szef Kruka.

Na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji windykatora o łącznej wartości 1,26 mld zł, z czego pięć wygasać będzie w tym roku. Kruka czeka więc spłata około 466 mln zł obligacyjnego długu (w tym 40 mln euro), co po Orlenie stawia go na drugim miejscu pod względem spółek z największymi wykupami w 2022 r. 

W grudniu Kruk uplasował publiczną ofertę obligacji o wartości 50 mln zł, ale przy popycie sięgającym 238,5 mln zł. Komentując udane wyniki emisji prezes windykatora zasugerował możliwość powrotu na rynek z kolejną ofertą „w najbliższym czasie”.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst