niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Kredyt Inkaso chce zmian w warunkach emisji obligacji

msd | 10 czerwca 2021
Spółka chce zmienić treść przypadku naruszenia warunków emisji obligacji KRI0423 w zakresie wskaźnika dług netto/EBITDA skorygowana. Tłumaczy to koniecznością dostosowania do „aktualnych potrzeb inwestycyjnych”.

Windykacyjna spółka zwołała na 2 lipca zgromadzenie obligatariuszy, by zmienić warunki emisji wartych 178,5 mln zł obligacji serii F1 (KRI0423). Zmiany miałyby objąć jeden ze wskaźników zadłużenia, tj. relację długu netto do 12-miesięcznego zysku EBITDA skorygowanego m.in. o amortyzację portfeli własnych i aktualizację wartości godziwej nabytych pakietów wierzytelności. 

Wprawdzie Kredyt Inkaso nie informuje wprost o chęci poluzowania limitu wskaźnika zadłużenia, ale intencje windykatora wydają się oczywiste. Propozycję wprowadzenia zmian w WEO spółka tłumaczy bowiem koniecznością dostosowania do „aktualnych potrzeb inwestycyjnych”. 

W grudniu ubiegłego roku wyliczany przez spółkę wskaźnik zadłużenia wynosił 294 proc. przy obowiązującym wówczas limicie 375 proc. Od kwietnia tego roku Kredyt Inkaso musi się jednak mieścić w 350 proc., a za rok – wg obecnych WEO – będzie to 325 proc.

Przedmiotem obrad lipcowego zgromadzenia obligatariuszy ma być też uzupełnienie warunków emisji papierów KRI0423 o definicje nowego długu, czy maksymalnego kosztu zadłużenia. Ponadto, spółka gotowa jest dodać nowe kowenanty, dotyczące między innymi spłaty i zaciągania długu. By zwiększyć swoje szanse na powodzenie Kredyt Inkaso chce też zaproponować obligatariuszom wypłatę jednorazowej premii (jej wysokości nie ujawniono).

Dla windykatora będzie to już kolejna próba zmian w zakresie obligacyjnego wskaźnika zadłużenia. Do poprzedniej miało dojść w grudniu, lecz podczas zgromadzenia obligatariuszy ostatecznie nawet nie doszło do głosowania nad uchwałami w tej sprawie. Prezes Kredyt Inkaso zapowiedział wówczas, że spółka nadal zamierza dyskutować z obligatariuszami w sprawie „zmiany dopuszczalnego poziomu zadłużenia finansowego”.

Kredyt Inkaso już od dłuższego czasu zapowiada zamiar wznowienia inwestycji w pakiety wierzytelności oraz powrotu na rynek długu. W KNF na zatwierdzenie czeka nawet prospekt emisyjny spółki dla programu publicznych ofert obligacji o wartości do 150 mln zł.

Warte 178,5 mln zł obligacje KRI0423 to dług pochodzący z emisji refinansującej na 210 mln zł, którą Kredyt Inkaso zamknęło w 2019 r. W kwietniu tego roku windykator spłacił 31,5 mln zł kapitału, a kolejne 52,5 mln zł zobowiązany będzie zamortyzować w kwietniu 2022 r. Pozostałe 126 mln zł wygasać ma rok później. 

Obligacje KRI0423 wyceniane są na 88 proc. wartości nominalnej.

Na Catalyst notowane są także trzy starsze serie papierów windykatora, w tym dwie pochodzące z ofert publicznych adresowanych do inwestorów indywidualnych. Najbliższe spłaty obligacje KRI1221 wyceniane są na 98 proc. 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst