niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Kredyt Inkaso miało 92,9 mln zł zysku EBITDA w roku obrotowym 2020/21

msd | 06 lipca 2021
Windykator opublikował jedynie wstępne wyniki, przed audytem. Pełny raport roczny zostanie opublikowany 9 lipca.

Przychody grupy wyniosły 200,3 mln zł, a zysk netto 45,5 mln zł.

2 lipca posiadacze serii KRI0423 zgodzili się na podniesienie limitów zadłużenia grupy z 3,5x EBITDA do 3,75x EBITDA, przy czym do obliczenia wskaźnika używany jest poziom skorygowanej EBITDA, zatem aktualne wskaźniki zadłużenia poznamy dopiero po publikacji raportu rocznego. Obligatariusze zgodzili się także na zaciągnięcie nowego długu przez grupę.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Kredyt Inkaso. Najkrótsza z nich KRI1221 (14,3 mln zł) wyceniana jest na 5,6 proc. brutto. Z kolei najdłuższa i największa giełdowa seria KRI0423 wyceniana jestna 10,3 proc. 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje