wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Kredyt Inkaso umarza kolejne obligacje

msd | 15 października 2021
Od 8 do 14 października windykator umorzył 1,52 mln zł obligacji KRI1221, stanowiących prawie 11 proc. wygasającego za miesiąc długu.

Spółka umorzyła 1,52 mln zł publicznych obligacji serii PA01 o terminie wykupu przypadającym 18 grudnia, tym samym obniżając ich wartość do 12,78 mln zł. Umorzone papiery były nabywane w ramach skupu trwającego do 13 października (zamknięcie skupu nie przesądza, że to koniec ewentualnych umorzeń długu nabytego w ostatnich dniach).

Tymczasem piątek jest ostatnim dniem, w którym Kredyt Inkaso przyjmuje zapisy w publicznej emisji obligacji o wartości 20 mln zł. Spółka nie skróciła okresu subskrypcji, mimo że miałaby do tego prawo, gdyby popyt wyczerpał oferowaną pule. 

W ramach prospektowej oferty Kredyt Inkaso proponuje inwestorom stałe 6 proc. odsetek rocznie za czteroletni niezabezpieczony dług.

Na Catalyst znajdziemy cztery starsze serie obligacji windykatora. Najdłuższe z nich – zabezpieczone KRI0423 – wyceniane są z 6,62 proc. rentowności brutto (wliczając na razie tylko wzrost WIBOR-u w kolejnych okresach odsetkowych do 0,82 proc.; obliczenia jednak bez uwzględnienia okresowej amortyzacji).

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst