sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso uplasowało publiczną emisję o wartości 20 mln zł

msd | 02 lutego 2024
Windykacyjna spółka warunkowo przydzieliła inwestorom indywidualnym wszystkie proponowane im czteroletnie papiery dłużne z 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Jak na razie, spółka wskazuje na „znaczną nadsubskrypcję”, zobowiązując się do przekazania szczegółów na temat popytu zgłoszonego przez inwestorów w późniejszym terminie. 

– Emitowane przez nas obligacje niezmiennie cieszą się dużą popularnością. Wstępne wyniki naszej emisji R1, będącej ostatnią w ramach obecnie obowiązującego  prospektu są tego doskonałym  potwierdzeniem – powiedziała Barbara Rudziks, szefowa Kredyt Inkaso, cytowana w komunikacie.

Póki co, przydział nowych obligacji windykacyjnej spółki miał charakter warunkowy. Ich emisja powinna nastąpić 7 lutego.

Dla Kredyt Inkaso była to czwarta i ostatnia publiczna oferta w ramach dobiegającego końca programu. Każdorazowo spółka proponowała WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc. marży za czteroletni niezabezpieczony dług, plasując w ten sposób papiery o łącznej wartości nominalnej 68 mln zł.

Niezależnie od bliskiego terminu wygaśnięcia prospektu, Kredyt Inkaso zapowiedziało zamiar dalszego oferowania papierów dłużnych do inwestorów indywidualnych. Spółka przyjęła bowiem w grudniu nowy program o wartości 120 mln zł, dla którego zamierza przejść kolejne postępowanie prospektowe przed KNF. Niezależnie od tego, windykator ma też możliwość plasowania długu pod uchwalonym w ubiegłym roku programem bezprospektowym.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z poprzedniej oferty publicznej papiery KRI1127, od których spółka także płaci 5,5 pkt proc. marży, wyceniane są na 101,48 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

 • Kredyt Inkaso chce emitować w euro

  29 lutego 2024
  W ślad za mocno zwiększonymi inwestycjami wskaźniki zadłużenia windykatora znalazły się najwyżej od dwóch lat, co przekłada się także na rosnące koszty odsetkowe. Kredyt Inkaso myśl jednak nie tylko o cięciu obligacyjnych marż, ale także o osiągnięciu naturalnego zabezpieczenia walutowego poprzez emisję długu w euro.
  czytaj więcej
 • Styczniowa emisja Kredyt Inkaso drożeje na debiucie

  13 lutego 2024
  W pierwszych godzinach giełdowego handlu uplasowane wśród inwestorów indywidualnych obligacje KRI0228 wyceniane są pomiędzy 100,5 a 100,9 proc. nominału.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Emisja goni emisję

  09 lutego 2024
  Dziesięć publicznych ofert obligacji przedsiębiorstw w zaledwie sześć tygodni, kilkudziesięcioprocentowe redukcje na porządku dziennym i zapowiedź utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Sytuacja na rynku detalicznych korporatów wygląda nad wyraz sprzyjająco.
  czytaj więcej
 • Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso zredukowane o 72 proc.

  07 lutego 2024
  W obliczonej do 20 mln zł ofercie inwestorzy złożyli zapisy na obligacje o łącznej wartości nominalnej 71,05 mln zł, co dla windykacyjnej spółki jest sytuacją wcześniej niespotykaną.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje