sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso utrzymało zwiększone inwestycje

msd | 31 stycznia 2024
W zakończonym 31 grudnia III kwartale obrotowym windykacyjna grupa zainwestowała 49,4 mln zł w pakiety wierzytelności, otrzymując w tym czasie 81 mln zł spłat.

III kwartał roku obrotowego 2023/24 przyniósł Kredyt Inkaso 81 mln zł wpłat wobec 83,6 mln zł kwartał wcześniej oraz 78,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dość stabilnym wpływom od dłużników towarzyszyły też kolejne inwestycje, na które windykacyjna grupa przeznaczyła tym razem 49,4 mln zł w porównaniu do 50 mln zł w poprzednim kwartale oraz 41,6 mln zł przed rokiem.

Narastająco po trzech kwartałach roku obrotowego 2023/24 Kredyt Inkaso wykazywało 257,8 mln zł wpłat, które rosły w 10-proc. tempie. W tym samym czasie wydatki grupy na zakup wierzytelności rosły o 143 proc. r/r do 185,2 mln zł, potwierdzając – zapowiadany od dłuższego czasu – jej zwiększony apetyt na inwestycje. 

W III kwartał obrotowy Kredyt Inkaso wchodziło z 352 mln zł długu netto, który stanowił 1,0x kapitałów własnych grupy oraz 1,9x jej 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej. Od tego czasu windykator wyemitował dwie serie obligacji o wartości nominalnej 52,7 mln zł, a w najbliższych dniach powinien też poinformować o wynikach wartej do 20 mln zł publicznej oferty, w której zapisy były przyjmowane do wtorku.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z poprzedniej oferty publicznej papiery KRI1127, od których spółka płaci 5,5 pkt proc. marży, kwotowane są na 100,60/100,84 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

 • Kredyt Inkaso chce emitować w euro

  29 lutego 2024
  W ślad za mocno zwiększonymi inwestycjami wskaźniki zadłużenia windykatora znalazły się najwyżej od dwóch lat, co przekłada się także na rosnące koszty odsetkowe. Kredyt Inkaso myśl jednak nie tylko o cięciu obligacyjnych marż, ale także o osiągnięciu naturalnego zabezpieczenia walutowego poprzez emisję długu w euro.
  czytaj więcej
 • Styczniowa emisja Kredyt Inkaso drożeje na debiucie

  13 lutego 2024
  W pierwszych godzinach giełdowego handlu uplasowane wśród inwestorów indywidualnych obligacje KRI0228 wyceniane są pomiędzy 100,5 a 100,9 proc. nominału.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Emisja goni emisję

  09 lutego 2024
  Dziesięć publicznych ofert obligacji przedsiębiorstw w zaledwie sześć tygodni, kilkudziesięcioprocentowe redukcje na porządku dziennym i zapowiedź utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Sytuacja na rynku detalicznych korporatów wygląda nad wyraz sprzyjająco.
  czytaj więcej
 • Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso zredukowane o 72 proc.

  07 lutego 2024
  W obliczonej do 20 mln zł ofercie inwestorzy złożyli zapisy na obligacje o łącznej wartości nominalnej 71,05 mln zł, co dla windykacyjnej spółki jest sytuacją wcześniej niespotykaną.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst