piątek, 22 stycznia 2021

Newsroom

Kruk kończy rok odmrożeniem inwestycji

msd | 30 grudnia 2020
Windykator kupił na hiszpańskim rynku wierzytelności warte nominalnie około 372 mln zł, w wyniku czego łączna wartość zakontraktowanych pakietów od grupy BNP Paribas sięgnęła w IV kwartale około 816 mln zł.

Transakcja z hiszpańskim bankiem grupy BNP obejmie niezabezpieczone wierzytelności detaliczne oraz średnich i małych przedsiębiorstw. Cena pakietu obejmującego niespłacone długi o nominale około 372 mln zł nie została ujawniona. Jak podaje Kruk, po zliczeniu transakcji w Hiszpanii, a także wcześniejszych w Polsce i Rumunii, łączny nominał wierzytelności kupionych w IV kwartale od grupy BNP to 816 mln zł. 

Ponad tydzień wcześniej Kruk sfinalizował transakcję zakupu od Getin Noble Banku wierzytelności wartych nominalnie 839 mln zł.

- Nasze inwestycje są dobrze przemyślane i jesteśmy zadowoleni, że rynek sprzedaży wierzytelności ponownie się otworzył – choć nadal głównie w Polsce. Ostatni kwartał roku zawsze był najintensywniejszy pod kątem przetargów i naszych zakupów, tak się dzieje i w tym roku – oczywiście skala jest mniejsza niż w latach ubiegłych, ale adekwatna do sytuacji – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Po trzech kwartałach tego roku Kruk wykazywał łącznie 113 mln zł nakładów na wierzytelności warte nominalnie 825 mln zł. Otrzymał w tym czasie prawie 1,35 mld zł spłat od dłużników. Operacyjne podsumowanie IV kwartału i całego 2020 r. spółka zobowiązała się opublikować do 10 stycznia.

Na koniec września grupa Kruk miała 2,15 mld zł długu netto, który stanowił 0,9x jej kapitałów własnych i 1,6x 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej. Obok 266 mln zł gotówki windykator dysponował też ponad 1,18 mld zł niewykorzystanych linii kredytowych. 

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka, w tym dwie euro. Łączna wartość papierów windykatora to 1,305 mld zł, w tym 540 mln zł do wykupu w 2021 r. oraz 461 mln zł do spłaty w 2022 r.

Najdłuższy dług Kruka z terminami wykupu w latach 2024-2025 notowany jest przy 3,5-4 proc. rentowności, za wyjątkiem pochodzących z wrześniowej emisji publicznej stałokuponowych papierów KRU0925 (4,3 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje