niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Kruk miał 300 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r.

msd | 10 stycznia 2018
Osiągnięty w ubiegłym roku wynik, który na razie ma charakter szacunkowy, był o 20,6 proc. wyższy niż w 2016 r. Otrzymane spłaty wzrosły zaś o 38 proc. r/r do 1,37 mld zł.

W samym IV kwartale spłaty z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności wzrosły o 28,9 proc. r/r do 375 mln zł. Kruk wciąż utrzymuje znacznie wyższy poziom spłat niż nakładów inwestycyjnych, co daje spółce i jej wierzycielom, w tym obligatariuszom, duży komfort finansowy.

W ostatnim kwartale nakłady na nowe portfele w grupie Kruk wyniosły 210 mln zł wobec 347 mln zł przed rokiem (spadek o 39,5 proc. r/r), natomiast cały rok windykator zamknął z wydatkami inwestycyjnymi na poziomie 976 mln zł wobec 1,28 mld zł rok wcześniej (spadek o 23,9 proc.). Tym samym spółce nie udało się przekroczyć, zapowiadanego w ciągu roku, poziomu 1 mld zł.

Nieco niższe od planowanych nakłady, czy także niższy od założonego zysk na akcję (16 zł, czyli wzrost o 13,6 proc. r/r, ale 1,4 pkt proc. poniżej planu) bynajmniej nie powinny niepokoić wierzycieli Kruka. Dla nich najważniejszy wciąż pozostaje poziom otrzymywanych spłat, zdolność do obsługi zadłużenia czy dostępność finansowania. Te są na tyle dobre, że planowany kolejny programu publicznych emisji do 0,5 mld zł Kruk ponownie może zostać wykorzystany tylko w niewielkim stopniu.

W tym roku Kruka czeka spłata obligacji na 115 mln zł, co wciąż nie przesądza o nowych ofertach publicznych. Dość wspomnieć, że w ubiegłym roku windykator spłacił obligacyjny dług na 135 mln zł, a jedyne emisje jakie wypuścił, to dwie serie w euro (w sumie 40 mln EUR) dla wąskiego grona inwestorów. Nawiasem mówiąc, nowy program publicznych emisji – podobnie jak poprzedni – będzie dawał Krukowi prawo do emitowania papierów we wspólnej walucie. Przedstawiciele spółki przekonują, że są gotowi to tego typu pilotażowej emisji publicznej, aczkolwiek wolą zdać się w tej kwestii na opinie i wyczucie rynku przez oferującego.

W obrocie na Catalyst znajdują się 22 serie obligacji Kruka, w tym trzy emisje w euro. Złotowe papiery o najdłuższych terminach spłaty, sięgających 2021 i 2022 r., wyceniane są w większości z 4,4-4,7 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje