piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Kruk miał wstępnie 127 mln zł zysku netto w I kw.; podnosi rekomendację dywidendy

msd | 05 maja 2021
Szacunkowa EBITDA gotówkowa windykacyjnej grupy wzrosła o 12 proc. r/r do 364 mln zł w I kwartale. Zarząd Kruka zwiększył rekomendację dywidendy o około 57 mln zł.

Wstępny szacunkowy zysk netto grupy Kruk wyniósł 127 mln zł w I kwartale wobec 62,1 mln zł straty przed rokiem, gdy wyniki windykatora zostały obciążone negatywną aktualizacją wartości portfeli na około 125 mln zł.

- Szacowana wartość wyniku netto Kruka jest bardzo dobrą informacją i po I kwartale 2021 roku  zdecydowaliśmy się podwyższyć naszą wcześniejszą rekomendację wypłaty dywidendy do akcjonariuszy do 11 zł za akcję – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Podniesienie rekomendowanej walnemu zgromadzeniu dywidendy z 8 zł do 11 zł oznaczałoby wzrost jej całkowitej wysokości ze 152 do 209 mln zł.

 – Pierwszy kwartał to rekordowe spłaty i nakłady, które przekroczyły nasze budżetowe założenia, a szacowany wynik netto jest powyżej konsensusu rynkowego. Podwyższając dywidendę jednocześnie bierzemy aktywny udział we wszystkich przetargach na nowe portfele (…) Nasza sytuacja finansowa jest obecnie bardzo dobra i jesteśmy w stanie zarówno podzielić się zyskiem z inwestorami, jak i nabywać nowe portfele wierzytelności. Nasz apetyt co do kolejnych inwestycji, po wstępnych wynikach I kwartału, istotnie wzrósł – dodał prezes.

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał Kruk opublikuje 24 maja.

W I kwartale windykacyjna grupa odnotowała rekordowe 512 mln zł spłat od dłużników, inwestując w tym czasie 159 mln zł, wynika z informacji podanych przed miesiącem.

Tydzień temu Kruk przyjął nowy program publicznych emisji obligacji o wartości 700 mln zł. Póki co, spółka nadal może emitować papiery dłużne na podstawie prospektu obowiązującego do sierpnia.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji windykacyjnej spółki o łącznej wartości 1,26 mld zł, z czego w tym i kolejnym roku musi ona spłacić kolejno 475 mln zł oraz 464,5 mln zł. Najbliższy wykup czeka Kruka już w maju (135 mln zł).

Pochodzące z ostatnich publicznych emisji stałokuponowe papiery KRU0925 i KRU0226 wyceniane są przy około 3,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje