niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Kruk miał wstępnie 256 mln zł zysku netto w IV kw.

msd | 23 lutego 2024
Windykacyjna grupa zamknęła ubiegły rok z 2,1 mld zł EBITDA gotówkowej i 1,0 mld zł zysku netto, wynika z jej wstępnych szacunków.

W IV kwartale Kruk wypracował 484 mln zł EBITDA gotówkowej wobec 544,5 mln zł kwartał wcześniej i 445,6 mln zł przed rokiem. Z kolei skonsolidowany zysk netto windykatora znalazł się na poziomie 256 mln zł wobec odpowiednio 228,9 mln zł oraz 127,9 mln zł.

Cały ubiegły rok grupa Kruka zamknęła natomiast z 2,104 mld zł EBITDA gotówkowej (+16 proc. r/r) oraz 1,012 mln zł zysku netto (+26 proc.).

- Z szacunkowym wynikiem na poziomie 1 mld zł oraz z inwestycjami w portfele wierzytelności, które przez ostatnie 3 lata wyniosły 7,1 mld zł, tj. prawie połowę 25-letnich inwestycji Kruka, weszliśmy na zupełnie inny poziom rozwoju. (…) Dziś jesteśmy jedną z największych firm w naszej branży na świecie. Chcemy dobrze wykorzystywać ten czas zarówno inwestując w nowe portfele, jak i pracując na już posiadanych na bilansie wierzytelnościach, szykując się do kolejnych wzrostów w przyszłości – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym. 

Na początku stycznia windykacyjna grupa informowała, że miniony rok przyniósł jej 3,06 mld zł spłat (+17 proc. r/r), a jej inwestycje sięgnęły 2,97 mld zł (+29 proc.).

- Podkreślę, że nasze aktywa są długoterminowe, rekordowe zeszłoroczne inwestycje będą się przekładać na nasze zyski przez przynajmniej kilkanaście następnych lat – jesteśmy bardziej maratończykami niż sprinterami. Jednocześnie, przy takim wzroście inwestycji wzrósł nam wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej do szacowanego poziomu 2,4 – wskazał także szef Kruka.

Wcześniej na koniec września windykator wykazała wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 2,3x, a przed rokiem było to 2,1x.

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał Kruk zobowiązał się przekazać 27 lutego, a pełny zaudytowany raport roczny przedstawi 27 marca.

W piątek (dziś) Kruk powinien poinformować o wynikach publicznej oferty obligacji, w której ubiegał się u inwestorów indywidualnych o 70 mln zł na pięć lat przy 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. To więc warunki dobrze już znane z zeszłorocznych złotowych emisji Kruka.

Na Catalyst notowane są 22 serie papierów dłużnych windykacyjnej spółki, w tym 20 w złotych i dwie w euro. Pochodzące z ostatnich złotowych emisji detaliczne obligacje o terminach wykupu w 2028 r. notowane są pomiędzy 100,75 a 101,35 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst