wtorek, 02 marca 2021

Newsroom

Kruk miał wstępnie 54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale

msd | 29 października 2020
EBITDA gotówkowa windykacyjnej grupy została podliczona na 324 mln zł w III kwartale i była bliska rekordu z I kwartału tego roku, wynika ze wstępnych szacunków.

Zaksięgowany w III kwartale zysk netto (wstępnie 54 mln zł) był o 11 mln zł wyższy niż w poprzednim kwartale i 23 mln zł niższy niż przed rokiem. Wyniki Kruka za miniony kwartał zostaną bowiem obciążone 58 mln zł rezerwy na odroczony podatek. Jej zawiązanie spółka tłumaczy zmianą założeń co do wypłaty dochodów ze spółek zależnych w kolejnych trzech latach.

- Patrząc długoterminowo podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wypłat dochodów ze spółek zależnych, której skutkiem jest zawiązanie rezerwy na podatek odroczony w kwocie 58 mln zł. W krótkim terminie wpłynęła ona negatywnie na szacowany wynik III kwartału, ale w perspektywie długoterminowej jest to bardziej opłacalne dla grupy. Główna składowa podatku odroczonego jest rezultatem przyjęcia przez nas założeń, że w kolejnych 36 miesiącach będziemy wypłacać dochody ze spółek inwestycyjnych grupy do Kruk S.A. – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak wynika ze wstępnych danych, wypracowana w III kwartale EBITDA gotówkowa grupy Kruk wyniosła zaś 324 mln zł wobec 265 mln zł kwartał wcześniej i 286 mln zł przed rokiem. Był to wynik nieznacznie niższy od rekordu z I kwartału (326 mln zł). Narastająco po trzech kwartałach tego roku EBITDA gotówkowa wynosiła więc 915 mln zł wobec 849 mln zł przed rokiem.

Pełne sprawozdanie za III kwartał Kruk opublikuje 5 listopada.

Na Catalyst znajduje się 21 serii obligacji Kruka, w tym dwie w euro. Pochodzące z niedawnej oferty stałokuponowe papiery KRU0925 (4,8 proc.) wyceniane są na 100,93 proc., co daje 4,54 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje