wtorek, 20 października 2020

Newsroom

Kruk odnotował wzrost spłat w III kwartale

msd | 09 października 2020
Windykator otrzymał 452 mln zł wpływów w III kwartale, które były o 8 proc. wyższe niż kwartał wcześniej i 4 proc. wyższe niż przed rokiem. Spółka przygląda się powracającym przetargom na rynku wierzytelności, ale – jak zastrzega – podchodzi ostrożnie do inwestycji.

Po 452 mln zł wpływów w III kwartale, co było trzecim najlepszym wynikiem w historii Kruka, łączne spłaty za okres dziewięciu miesięcy windykator podliczył na 1,346 mld zł wobec 1,307 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

- III kwartał to bardzo dobre spłaty na detalicznych niezabezpieczonych portfelach – przede wszystkim w Polsce i w Rumunii. W historii Kruka tylko IV kwartał 2019 i I kwartał 2020 roku wartościowo były wyższe. Jednocześnie analizujemy uzyskane wpłaty oraz postępy w procesach na portfelach zabezpieczonych. Tutaj, niekorzystny wpływ pandemii, nadal jest widoczny. Monitorujemy też rozwój sytuacji związanej z COVID-19 na każdym z rynków, na którym jesteśmy obecni i przygotowujemy się na różne scenariusze – wyjaśnił Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Otrzymanym w III kwartale spłatom towarzyszyło też 33 mln zł nakładów na wierzytelności wobec 23 mln zł kwartał wcześniej i 83 mln zł przed rokiem. Windykator kupował głównie detaliczne portfele w Polsce, Rumunii i Czechach.

Łącznie po dziewięciu miesiącach Kruk zainwestował 113 mln zł, czyli o 71 proc. mniej niż przed rokiem (392 mln zł). Jak zapewnia spółka, dostrzega też pierwsze oznaki ożywienia na rynku wierzytelności. Jej zdaniem, banki i pozostałe instytucje zaczęły powracać do organizowania nowych przetargów. 

 -  Uważamy, że w obecnej sytuacji wystawiane wierzytelności na sprzedaż, powinny uwzględniać większe ryzyko i niepewności w cenie transakcji. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z przewidywaniami podaż na rynkach w 2021 roku będzie wyższa i na tę ewentualność finansowo i płynnościowo jesteśmy zabezpieczeni – podsumował szef Kruka.

Wynikiem działań operacyjnych windykacyjnej grupy miał być też wzrost salda środków pieniężnych o 14 mln zł do 264 mln zł na koniec września. Równocześnie Kruk zwiększył też wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych o 271 mln zł do 1,181 mld zł.

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał spółka opublikuje 5 listopada.

Na Catalyst znajduje się 20 serii obligacji Kruka, w tym debiutujące w piątek stałokuponowe papiery KRU0925, które pochodzą z wrześniowej oferty publicznej. Handel nimi ruszył dopiero po blisko trzech godzinach sesji, od razu przy cenach rzędu 100,9-101 proc. nominału, co przy stałym kuponie ustalonym na 4,8 proc. daje nieco ponad 4,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje