środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Kruk rusza po 50 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 17 maja 2022
Windykator ponownie zaoferuje inwestorom indywidualnym pięcioletni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży.

Same warunki startującej w najbliższą środę emisji Kruka nie zmieniły się w stosunku do styczniowo-lutowej oferty. O ponad 3,5 pkt proc. wyżej znajduje się natomiast stawka WIBOR 3M, o którą opierać się będzie kupon. Na dziś wyniósłby on 9,72 proc. rocznie dla pierwszego trzymiesięcznego okresu odsetkowego, ale jego ostateczna wysokość zostanie ustalona 27 maja. 

- To kolejna prospektowa emisja dłużnych papierów wartościowych, dedykowana inwestorom indywidualnym. Poprzednie emisje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na redukcję zapisów. Na obecnie oferowane 50 mln zł obligacje serii AM3 inwestorzy będą mogli składać zapisy pomiędzy 18 a 31 maja 2022 – zapowiada Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Jak zwykle w przypadku publicznych emisji obligacji Kruka, rolę oferującego pełnić będzie DM BDM przy wsparciu konsorcjum dystrybucyjnego. W jego skład wejdą tym razem BM PKO BP, BM Banku Pekao, Ipopema Securities, Michael/Ström DM, a także Noble Securities. W stosunku do poprzedniej oferty zabraknie więc możliwości składania zapisów w DM BOŚ.

W trwającej do 31 maja ofercie większość brokerów przyjmować będzie zapisy od 100 zł. Wyjątek ponownie stanowić ma jednak BM PKO BP, gdzie próg wejścia wyniesie 25 tys. zł (250 obligacji). 

Przydział nowych obligacji Kruka zaplanowano na 2 czerwca, a około miesiąc później powinny one zostać dopuszczone do obrotu na GPW, gdzie docelowo będą notowane.

– Ten rok zaczął się dla nas bardzo dobrze – zarówno pod kątem inwestycji, rekordowych spłat jak i rekordowego wyniku kwartalnego po pierwszych 3 miesiącach roku. Obecnie intensywnie pracujemy na każdym z rynków naszej działalności, od Bałtyku aż po Morze Śródziemne. (…) Środki pozyskane z emisji obligacji, jak i ze źródeł bankowych, pomogą nam w realizacji naszych planów – wyjaśnia szef Kruka.

Dla windykacyjnej spółki będzie trzecia publiczna oferta długu w ramach aktualnego – ósmego już –programu prospektowych emisji. Z dwóch wcześniejszych ofert adresowanych do inwestorów indywidualnych Kruk z sukcesem zebrał po 50 mln zł, lecz przy popycie sięgającym 238,5 mln zł (grudzień ub.r.) oraz 249,2 mln zł (przełom stycznia i lutego br.). 

W ostatnich dniach Kruk uchwalił kolejny program publicznych emisji, ponieważ ważność obecnego prospektu kończyć się będzie na początku września. 

Aktualnie na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji Kruka o łącznej wartości 1,4 mld zł.

Naszym zdaniem

Sytuacja Kruka wydaje się jasna – grupa systematycznie notuje rosnące spłaty (łącznie ponad 2,3 mld zł za 12 ostatnich miesięcy), niezmiennie cieszy się stosunkowo niskim zadłużeniem (dług netto stanowi równowartości 1,6x EBITDA gotówkowej i 0,9x kapitałów własnych), dobrym dostępem do finansowania (ok. 1,1 mld zł niewykorzystanych linii kredytowych) i ma w planach dalsze zakupy wierzytelności (ok. 1,5 mld zł w 2022 r.). Jeśli dodać do tego zapewniania zarządu, że Krukowi nie straszny wzrost stóp procentowych, jego obligacje nadal mają powody, by cieszyć się zainteresowaniem inwestorów. A tego nie powinno zabraknąć, o co po raz kolejny prawdopodobnie zadba szeroka sieć dystrybucji. 

Już ostatnia emisja Echa pokazała, że po pierwszym szoku związanym z wojną na Ukrainie inwestorzy indywidualni ponownie chętniej spoglądają na korporacyjny dług. Pytanie o powodzenie oferty Kruka ponownie sprowadzić więc można do tego, jak wysoka będzie redukcja zapisów i – niestety – związane z nią zamrożenie gotówki, którego znaczenie rośnie przecież z każdym kolejnym odczytem inflacji. Lecz inwestorzy, którzy nie chcą czekać i narażać się na wysoką redukcję złożony zapisów, nie mają specjalnie wyjścia, jak kupić obligacje Kruka na rynku wtórnym przy mniej atrakcyjnych warunkach. Za wyjątkiem uplasowanej wśród instytucji serii KRU0227, której arkusz ofert sprzedaży pozostaje bardzo płytki, praktycznie żadna z notowanych na Catalyst serii długu windykatora nie daje szans na osiągnięcie więcej niż 3,0-3,1 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje