czwartek, 14 grudnia 2017

Newsroom

Kruk uchwalił program publicznych emisji

ems | 07 grudnia 2017
Nowy program wart jest 0,5 mld zł i – podobnie jak poprzedni – zakłada przeprowadzanie emisji zarówno w złotych, jak i w euro.

Kruk przygotował już prospekt emisyjny i zamierza wysłać go do Komisji Nadzoru Finansowego. Po jego zatwierdzeniu windykator będzie miał 12 miesięcy na skorzystanie z prospektu i przeprowadzenie publicznych emisji.

Poprzedni prospekt, który także przewidywał możliwość przeprowadzania publicznych emisji wartych 0,5 mld zł wygasł pod koniec listopada. Kruk skorzystał z niego tylko raz, gdy przed rokiem przeprowadził emisję wartą 40 mln zł. Wrocławska spółka oferowała wówczas pięcioletnie obligacje oprocentowane na 3,15 pkt proc. ponad WIBOR. W całym 2017 r. Kruk nie przeprowadzał emisji w złotych – ani publicznych, ani prywatnych – uplasował tylko dwie emisje prywatne w euro (na łącznie 40 mln EUR) i pozyskał finansowanie bankowe.

Dlatego także nowy program nie musi być realizowany. Kruk ma dostępne linie kredytowe w EUR i PLN i notuje rekordowe napływy gotówki ze spłat kupionych pakietów wierzytelności. Uchwalenie nowego programu należy więc rozumieć jako stworzenie możliwości dywersyfikacji źródeł finansowania, a nie zamiar przeprowadzenia wkrótce kolejnych emisji.

W obrocie na Catalyst znajdują się 22 serie obligacji Kruka, w tym trzy emisje w euro. Złotowe papiery o najdłuższych terminach spłaty, sięgających 2021 i 2022 r., wyceniane są w większości z 4,5-4,7 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • Rekordowy udział emisji publicznych w obrotach na Catalyst

  08 grudnia 2017
  Listopadowe obroty korporacyjny długiem po wzroście o 3,5 proc. m/m i 29,5 proc. r/r wyniosły 140,6 mln zł – wynika z danych GPW. Aż 61,8 proc. z nich, według obliczeń Obligacje.pl, przypadało na papiery pochodzące z ofert publicznych, kierowanych głównie do drobnych inwestorów.
  czytaj więcej
 • Kruk przy rosnących spłatach zmniejsza apetyt na obligacje

  30 października 2017
  Z sięgającymi blisko 1 mld zł spłatami po trzech kwartałach windykacyjna grupa utrzymuje zadłużenie na poziomie dającym duży komfort działania i finansowania kolejnych inwestycji. Kruk ma na tyle dobry dostęp do finansowania bankowego, że kolejne publiczne emisje obligacji mogą jeszcze długo poczekać.
  czytaj więcej
 • Kruk zwiększył spłaty o 36,1 proc. r/r

  10 października 2017
  W III kwartale windykator otrzymał 347 mln zł wpłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności wobec 255 mln zł przed rokiem.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (06.10)

  09 października 2017
  Ostatnie trzy tygodnie to duża zmiana w cenach obligacji notowanych na rynku Catalyst. Po wielu tygodniach systematycznego wzrostu, tym razem miała miejsce korekta, podczas której spadły ceny obligacji wielu interesujących emitentów.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje