czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Kruk uchwalił program publicznych emisji

ems | 07 grudnia 2017
Nowy program wart jest 0,5 mld zł i – podobnie jak poprzedni – zakłada przeprowadzanie emisji zarówno w złotych, jak i w euro.

Kruk przygotował już prospekt emisyjny i zamierza wysłać go do Komisji Nadzoru Finansowego. Po jego zatwierdzeniu windykator będzie miał 12 miesięcy na skorzystanie z prospektu i przeprowadzenie publicznych emisji.

Poprzedni prospekt, który także przewidywał możliwość przeprowadzania publicznych emisji wartych 0,5 mld zł wygasł pod koniec listopada. Kruk skorzystał z niego tylko raz, gdy przed rokiem przeprowadził emisję wartą 40 mln zł. Wrocławska spółka oferowała wówczas pięcioletnie obligacje oprocentowane na 3,15 pkt proc. ponad WIBOR. W całym 2017 r. Kruk nie przeprowadzał emisji w złotych – ani publicznych, ani prywatnych – uplasował tylko dwie emisje prywatne w euro (na łącznie 40 mln EUR) i pozyskał finansowanie bankowe.

Dlatego także nowy program nie musi być realizowany. Kruk ma dostępne linie kredytowe w EUR i PLN i notuje rekordowe napływy gotówki ze spłat kupionych pakietów wierzytelności. Uchwalenie nowego programu należy więc rozumieć jako stworzenie możliwości dywersyfikacji źródeł finansowania, a nie zamiar przeprowadzenia wkrótce kolejnych emisji.

W obrocie na Catalyst znajdują się 22 serie obligacji Kruka, w tym trzy emisje w euro. Złotowe papiery o najdłuższych terminach spłaty, sięgających 2021 i 2022 r., wyceniane są w większości z 4,5-4,7 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje