wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Kruk ustanowił kolejny program publicznych emisji obligacji

msd | 23 maja 2023
Wartość 10. już programu ponownie ustalono na 700 mln zł. Na potrzeby jego realizacji Kruk złoży w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu.

Od momentu zatwierdzenia nowego prospektu emisyjnego Kruk będzie miał 12 miesięcy na plasowanie detalicznych obligacji. 

Jak na razie, windykator wciąż może oferować papiery dłużne na podstawie prospektu wygasającego w drugiej połowie sierpnia. Aczkolwiek apetyt spółki na nowe finansowanie dłużne mógł się chwilowo obniżyć po niedawnym uplasowaniu debiutanckiej emisji na rynkach nordyckich o wartości 150 mln euro.

W trzech dotychczasowych emisjach przeprowadzonych w ramach 9. publicznego programu Kruk pozyskał 85 mln zł (przy 171 mln zł popyt), każdorazowo proponując inwestorom WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży na pięć lat.

Pochodzące z ostatnich emisji publicznych papiery KRU1127 i KR10228 wyceniane są kolejno na 100,64 oraz 100,00 proc. wartości nominalnej.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii złotowych obligacji Kruka o łącznej wartości 1,56 mld zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje