wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Kruk zainwestował 647 mln zł w III kw.; wyemituje obligacje

msd | 10 października 2018
Poniesione w III kwartale nakłady na wierzytelności były najwyższe od ponad dwóch lat. Po raz pierwszy od dawna przekroczyły też wartość otrzymanych spłat. Nieprzypadkowo Kruk zapowiada prywatną emisję obligacji o wartości 35 mln zł.

W III kwartale Kruk zwiększył nakłady na nowe wierzytelności o 129 proc. kw/kw i 148 proc. r/r do 647 mln zł. Po raz ostatni windykator wydał więcej na nowe wierzytelności w II kwartale 2016 r., gdy zainwestował 667 mln zł. 

Za nabywane w III kwartale pakiety Kruk płacił natomiast, podobnie jak w dwóch poprzednich kwartałach, relatywnie dużo, co wiązać się może z rodzajem i jakością nabywanych wierzytelności. Windykator kupił bowiem pakiety warte nominalnie 3,74 mld zł, co oznacza, że płacił średnio 17,3 proc. (16,9 proc. od początku tego roku).

Od początku roku Kruk kupił 6,24 mld zł wierzytelności, a poniesione na to nakłady sięgnęły 1,05 mld zł, co było kwotą wyższą niż w całym ubiegłym roku (976 mln zł). To zresztą zgodne z zapowiedziami spółki z początku 2018 r., która deklarowała zamiar zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Przy zainwestowanych od początku roku 1,05 mld zł Kruk otrzymał w tym czasie 1,14 mld zł spłat od dłużników (wzrost o 15 proc. r/r). W samym III kwartale spłaty wyniosły 381 mln zł wobec rekordowych 401 mln zł kwartał wcześniej i 347 mln zł przed rokiem. Po raz ostatni przewagę nakładów nad spłatami Kruk odnotował w IV kwartale 2016 r. 

Windykator poinformował też o zamiarze uplasowanie prywatnej oferty wartych 35 mln zł pięcioletnich obligacji serii AE3. Spółka nie ujawnia natomiast wysokości oferowanego kuponu. Dla Kruka będzie to pierwsza emisja obligacji od maja i czerwca 2017 r., gdy spółka uplasowała dwie serie papierów dłużnych, ale w euro. Obligacje złotowe windykator po raz ostatni plasował w grudniu 2016 r. i była to emisja publiczna. Obecnie Kruk też ma możliwość przeprowadzenia oferty publicznej, ponieważ w kwietniu Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła mu prospekt dla programu o wartości 500 mln zł.

Nowa emisja obligacji serii AE3 zostanie przeprowadzona do 31 grudnia tego roku, wynika z komunikatu Kruka.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji windykacyjnej spółki, w tym trzy w euro. Najbliższy wykup czeka Kruka w grudniu tego roku. Przypada wówczas spłata papierów o wartości 10 mln zł.

Najdłuższe obligacje windykatora, zapadające w latach 2021-2022, wyceniane są od 4,8 do 5,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje