czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Kruk zapowiada przegląd opcji strategicznych

msd | 10 lipca 2018
Windykacyjna spółka chce poszukać sposobu na wsparcie „dalszego rozwoju działalności”. Żadne decyzje, jak zapewnia Kruk, jeszcze nie zapadały.

Kruk chce pozyskać międzynarodowego partnera finansowego lub dokonać „transakcji o innej strukturze”. Spółka zaznacza jednak, że dopuszcza też brak jakichkolwiek działań. 

Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest stworzenie jednej z wiodących europejskich firm zarządzających wierzytelnościami i osiągnięcie znaczącej pozycji grupy w Europie Zachodniej i na innych rynkach poprzez rozwój organiczny i akwizycje – poinformował Kruk.

Windykator zastrzega jednocześnie, że żadne decyzje nie zostały podjęte. Nie wiadomo także czy i kiedy ewentualnie miałyby zostać podjęte. 

Wcześniej w poniedziałek Kruk poinformował o rekordowych spłatach (401 mln zł w II kw.), ale i umiarkowanych nakładach inwestycyjnych.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. Papiery windykacyjnej spółki wyceniane są w okolicach nominału, co w przypadku najdłuższych serii, zapadających w latach 2021-2022, przekłada się na 4,3-5,1 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje