czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Kruk zapowiada publiczną ofertę obligacji

msd | 07 listopada 2018
Windykator wraca na rynek publicznych emisji papierów dłużnych po blisko dwóch latach nieobecności. Zaoferuje papiery o wartości 30 mln zł.

Za pięcioletnie niezabezpieczone papiery serii AG1 Kruk zaoferuje WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży. Oferta powinna ruszyć na dniach. Dokładny terminu przyjmowania zapisów, ani ich miejsce nie zostały na razie ujawnione. Z pewnością można się ich spodziewać u współoferujących w ramach obecnego programu, którymi są DM BDM, DM mBanku oraz DM PKO BP.

Warte 30 mln zł obligacje serii AG1 to pierwsza emisja w ramach wartego 500 mln zł programu, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w połowie kwietnia.

Powrót na rynek obligacji Kruk rozpoczął od prywatnej oferty z października. Pozyskał w niej 35 mln zł za pięcioletnie papiery, także oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży. 

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka, w tym dwie w euro. Najdłuższa papiery windykatora z terminami spłaty w latach 2021-2022 wyceniane są z rentownościami od 4,6 do 4,9 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje