środa, 27 maja 2020

Newsroom

Kruk zrewidował w dół wartość portfeli

ems | 22 maja 2020
Odpis sięgnął 125 mln zł i przesądził o stracie w I kwartale szacowanej wstępnie na 62 mln zł. EBITDA gotówkowa została oszacowana na 62 mln zł – o 15 proc. więcej niż przed rokiem.

(…) pandemia COVID-19 i konsekwencje z niej wynikające spowodowały, że już w marcu tego roku zauważyliśmy odchylenia od zakładanych celów operacyjnych na rynku włoskim i hiszpańskim, a potem również w Polsce i Rumunii – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka cytowany w komunikacie prasowym.

(…) nasi doradcy terenowi nie mogli kontaktować się bezpośrednio z klientami. Niektóre z kanałów płatniczych, jak poczta czy pośrednicy płatniczy były również mniej dostępne dla klientów. Także sądy i komornicy ograniczyli swoją działalność na poszczególnych rynkach. W szacunkach I kwartału 2020 roku uwzględniliśmy najlepszą wiedzę, jaką posiadamy na moment ich sporządzenia. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz jej skutkami wciąż jednak jest obarczona dużą niepewnością.  – zaznaczył.

Na koniec marca grupa dysponowała kwotą 326 mln zł środków pieniężnych i 712 mln zł niewykorzystanych linii kredytowych – napisano w komunikacie.

Wstępnie oszacowany zysk EBITDA na poziomie 62 mln zł – jeśli zostanie potwierdzony publikacją raportu kwartalnego przewidzianą na 28 maja, byłby rekordowym wynikiem gotówkowym w historii Kruka – napisano także.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka, z których większość daje aktualnie nieco ponad 5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Comp na ostatniej prostej do wyjścia z Catalyst

  26 maja 2020
  Na pożegnanie z rynkiem korporacyjnego długu Comp ponownie naruszył kowenant zapisany w umowie kredytowej z bankiem BNP Paribas. Problem rozwiąże będąca w trakcie zamiana obligacji na kredyt.
  czytaj więcej
 • MLP Group bogatszy i bardziej zadłużony

  26 maja 2020
  Za sprawą wzrostu notowań euro deweloper magazynów zanotował skok zysku operacyjnego, ale i kosztów finansowych. Wzrosło także zadłużenie.
  czytaj więcej
 • Best się oddłuża, ale obligacje ciążą płynności

  26 maja 2020
  W 2020 r. windykator wchodził z 82 mln zł gotówki i 338 mln zł szacowanych wpływów z wierzytelności. To za mało na spłatę całości krótkoterminowego zadłużenia oraz pokrycie kosztów działalności i odsetek. Rezerwy płynności Bestu leżą jednak w kredytach, akcjach Kredyt Inkaso, czy potencjalnej prolongacie pożyczek od akcjonariuszy. Wiele korzyści przyniósłby nowy inwestor.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i zadłużenia Pekabeksu

  25 maja 2020
  Grupa ma za sobą bardzo udany kwartał widoczny we wzrośnie rachunku wyników, okupiony jednak historycznie najwyższym długiem netto i spadkiem płynności gotówkowej.
  czytaj więcej

Emisje