środa, 19 września 2018

Newsroom

Kwietniowa emisja M.W. Trade trafiła na Catalyst

msd | 11 września 2018
Spółka wprowadziła do obrotu dwuletnie papiery o wartości 20 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.

Obligacje zabezpieczono zastawem na należących do emitenta portfelach wierzytelności do kwoty 24 mln zł. Warunki emisji dają spółce prawo do przedterminowego wykupu długu, ale najwcześniej po 12 miesiącach od jego przydziału.

M.W. Trade przystało też na szereg kowenantów, których naruszenie dawałoby inwestorom prawo do składania żądań wcześniejszego wykupu. Spółka zobowiązała się między innymi, że jej zobowiązania nie przekroczą wartości majątku, a wypłacana dywidenda nie przekroczy 55 proc. zysku netto.

Na rynku pierwotnym warte 20 mln zł obligacje trafiły do 112 inwestorów.

We wtorek do godz. 14:00 nie handlowano debiutującymi papierami MWT0420.

W giełdowym obrocie znajdują się też trzy starsze emisje M.W. Trade z terminami spłaty od stycznia do sierpnia przyszłego roku. Są to niezabezpieczone serie, za które spółka płaci 3,5 lub 4 pkt proc. marży. Rynek wycenia papiery z kilkuprocentowym dyskontem, co w przypadku najkrótszej serii MWT0119 przekłada się na 16,7 proc. rentowności brutto (13,1 proc. netto).

M.W. Trade specjalizuje się w finansowaniu podmiotów medycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Getin Holding.

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

 • M.W. Trade coraz mniejsze

  21 sierpnia 2018
  Kurczący się portfel wierzytelności spółki finansującej podmioty lecznicze i jednostki samorządu terytorialnego wprost przekłada się na spadek zysków. Są też dobre strony, otrzymywane spłaty M.W. Trade kieruje na redukcję zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Najbardziej i najmniej zadłużeni emitenci obligacji na Catalyst

  29 czerwca 2018
  Nie zawsze brak zadłużenia netto jest wskazówką świadczącą o dobrej kondycji firmy, podobnie jak wskaźniki znacznie odbiegające od przeciętnej muszą oznaczać wyższe ryzyko inwestycji.
  czytaj więcej
 • M.W. Trade coraz mniejsze

  18 maja 2018
  Spółka 10 kwartał z rzędu redukowała sumę bilansową, co przekłada się na dalszy spadek wyników. Jej wierzyciele nie mają na razie powodów do narzekań póki gotówka uwalniana z aktywów finansowych trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • M.W. Trade wyemitowało nowe obligacje

  18 kwietnia 2018
  Warte 20 mln zł papiery serii B2018 mają dwuletni okres spłaty i zostaną zabezpieczone, dalsze warunki emisji nie są publicznie znane.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Dalszy spadek zasobów gotówkowych w Vivid Games

  19 września 2018
  W I półroczu saldo gotówki na rachunkach producenta gier spadło o 4,6 mln zł do 3,6 mln zł na koniec czerwca. Po raz pierwszy od ponad roku nie wystarczało to na pokrycie całości krótkoterminowych zobowiązań.
  czytaj więcej
 • Niekorzystny dla MCI zwrot w sprawie JTT Computer

  19 września 2018
  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok i zasądził MCI 2,2 mln zł wraz z odsetkami od skarbu państwa. Problem w tym, że spółka już kilka lat temu otrzymała z tego tyłu 46,4 mln zł.
  czytaj więcej
 • Wyraźny spadek zysków Bestu w II kwartale

  11 września 2018
  Pomimo wzrostu spłat przychody windykacyjnej grupy nie zmieniły się, a jej zysk netto spadł o 41,6 proc. r/r do 14 mln zł w II kwartale. Dług netto po raz pierwszy przekroczył 700 mln zł. I choć względem kapitałów własnych prawie się nie zmienił, to Best może mieć problem z innym wskaźnikiem zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia Echa Investment

  11 września 2018
  Za wyższe wskaźniki zadłużenia odpowiada przede wszystkim zmniejszone do 343 mln zł saldo gotówki (z 518 mln zł w marcu i 676 mln zł w grudniu). Do podobnych wahań obligatariusze Echa powinni się już przyzwyczaić.
  czytaj więcej

Emisje