czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Kwietniowa emisja M.W. Trade trafiła na Catalyst

msd | 11 września 2018
Spółka wprowadziła do obrotu dwuletnie papiery o wartości 20 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.

Obligacje zabezpieczono zastawem na należących do emitenta portfelach wierzytelności do kwoty 24 mln zł. Warunki emisji dają spółce prawo do przedterminowego wykupu długu, ale najwcześniej po 12 miesiącach od jego przydziału.

M.W. Trade przystało też na szereg kowenantów, których naruszenie dawałoby inwestorom prawo do składania żądań wcześniejszego wykupu. Spółka zobowiązała się między innymi, że jej zobowiązania nie przekroczą wartości majątku, a wypłacana dywidenda nie przekroczy 55 proc. zysku netto.

Na rynku pierwotnym warte 20 mln zł obligacje trafiły do 112 inwestorów.

We wtorek do godz. 14:00 nie handlowano debiutującymi papierami MWT0420.

W giełdowym obrocie znajdują się też trzy starsze emisje M.W. Trade z terminami spłaty od stycznia do sierpnia przyszłego roku. Są to niezabezpieczone serie, za które spółka płaci 3,5 lub 4 pkt proc. marży. Rynek wycenia papiery z kilkuprocentowym dyskontem, co w przypadku najkrótszej serii MWT0119 przekłada się na 16,7 proc. rentowności brutto (13,1 proc. netto).

M.W. Trade specjalizuje się w finansowaniu podmiotów medycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Getin Holding.

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

 • Trzy emisje M.W. Trade trafiły na Catalyst

  09 stycznia 2019
  Kontrolowana przez Leszka Czarneckiego spółka wprowadziła do giełdowego obrotu dwu- i trzyletnie obligacje o łącznej wartości 18,1 mln zł, które uplasowano w II połowie ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Bilans M.W. Trade wciąż się zwija

  13 listopada 2018
  Aktywa spółki nieprzerwanie spadają od 12 kwartałów. W ślad za nimi coraz niższe jest też jej zadłużenie. Podobnie jednak, jak i zyski. W III kwartale wynik netto spadł poniżej 1 mln zł.
  czytaj więcej
 • M.W. Trade coraz mniejsze

  21 sierpnia 2018
  Kurczący się portfel wierzytelności spółki finansującej podmioty lecznicze i jednostki samorządu terytorialnego wprost przekłada się na spadek zysków. Są też dobre strony, otrzymywane spłaty M.W. Trade kieruje na redukcję zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Najbardziej i najmniej zadłużeni emitenci obligacji na Catalyst

  29 czerwca 2018
  Nie zawsze brak zadłużenia netto jest wskazówką świadczącą o dobrej kondycji firmy, podobnie jak wskaźniki znacznie odbiegające od przeciętnej muszą oznaczać wyższe ryzyko inwestycji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje