czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Kwietniowa emisja M.W. Trade trafiła na Catalyst

msd | 11 września 2018
Spółka wprowadziła do obrotu dwuletnie papiery o wartości 20 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.

Obligacje zabezpieczono zastawem na należących do emitenta portfelach wierzytelności do kwoty 24 mln zł. Warunki emisji dają spółce prawo do przedterminowego wykupu długu, ale najwcześniej po 12 miesiącach od jego przydziału.

M.W. Trade przystało też na szereg kowenantów, których naruszenie dawałoby inwestorom prawo do składania żądań wcześniejszego wykupu. Spółka zobowiązała się między innymi, że jej zobowiązania nie przekroczą wartości majątku, a wypłacana dywidenda nie przekroczy 55 proc. zysku netto.

Na rynku pierwotnym warte 20 mln zł obligacje trafiły do 112 inwestorów.

We wtorek do godz. 14:00 nie handlowano debiutującymi papierami MWT0420.

W giełdowym obrocie znajdują się też trzy starsze emisje M.W. Trade z terminami spłaty od stycznia do sierpnia przyszłego roku. Są to niezabezpieczone serie, za które spółka płaci 3,5 lub 4 pkt proc. marży. Rynek wycenia papiery z kilkuprocentowym dyskontem, co w przypadku najkrótszej serii MWT0119 przekłada się na 16,7 proc. rentowności brutto (13,1 proc. netto).

M.W. Trade specjalizuje się w finansowaniu podmiotów medycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Getin Holding.

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

 • M.W. Trade żąda 121,9 mln zł od kluczowego klienta

  29 maja 2019
  Spółka postawiła w stan wymagalności wierzytelności na 121,9 mln zł, ponieważ dowiedziała się, że będący jej kluczowym klientem szpital w Grudziądzu ma zostać przekształcony w spółkę prawa handlowego.
  czytaj więcej
 • Bilans M.W. Trade nadal się zwija

  15 maja 2019
  Aktywa spółki kontrolowanej przez Getin Holding malały już 14 kwartał z rzędu i stanowiły mniej niż trzecią część tego, co w szczytowym momencie. Spieniężenie majątku pozwala na redukcję zadłużenia, ale i prowadzi do znacznie słabszych wyników.
  czytaj więcej
 • M.W. Trade miało 1,4 mln zł straty netto w IV kw.

  29 marca 2019
  Kontrolowana przez Getin Holding spółka po raz pierwszy w swojej ponad 11-letniej obecności na GPW zanotowała kwartalną stratę netto. Wciąż natomiast redukowała zadłużenie. Poprawiła też dopasowanie zapadalności aktywów i zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Trzy emisje M.W. Trade trafiły na Catalyst

  09 stycznia 2019
  Kontrolowana przez Leszka Czarneckiego spółka wprowadziła do giełdowego obrotu dwu- i trzyletnie obligacje o łącznej wartości 18,1 mln zł, które uplasowano w II połowie ubiegłego roku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kwietniowa emisja Vantage Development trafiła na Catalyst

  17 lipca 2019
  Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu objęte przez 74 inwestorów 3,5-letnie niezabezpieczone papiery o wartości 45,37 mln zł.
  czytaj więcej
 • Catalyst niknie w oczach

  17 lipca 2019
  Od czterech lat systematycznie spada liczba spółek notowanych na Catalyst. Rynek wtórny daje coraz mniej możliwości dywersyfikacji obligacyjnego portfela, a o poprawę będzie trudno, ponieważ obligacje korporacyjne to coraz częściej domena inwestorów typu private debt.
  czytaj więcej
 • Wyraźny spadek zysków Bestu w II kwartale

  11 września 2018
  Pomimo wzrostu spłat przychody windykacyjnej grupy nie zmieniły się, a jej zysk netto spadł o 41,6 proc. r/r do 14 mln zł w II kwartale. Dług netto po raz pierwszy przekroczył 700 mln zł. I choć względem kapitałów własnych prawie się nie zmienił, to Best może mieć problem z innym wskaźnikiem zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia Echa Investment

  11 września 2018
  Za wyższe wskaźniki zadłużenia odpowiada przede wszystkim zmniejszone do 343 mln zł saldo gotówki (z 518 mln zł w marcu i 676 mln zł w grudniu). Do podobnych wahań obligatariusze Echa powinni się już przyzwyczaić.
  czytaj więcej

Emisje